Uprzejmię informujemy, że jest już dostępny uzupełniony o termin kolejnego posiedzenia i listę delegacji do Rad Instytutów protokół z posiedzenia Rady Doktorantów z dnia 18tego października 2013 roku.

Autor: Rafał Bil
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2013, godz. 13:20 - Paweł Dyszewski