Podczas ostatniego posiedzenia Rady Doktorantów KUL dokonano wyboru Przewodniczącego, Sekretarza oraz Zarządu RD, a także przedstawicieli doktorantów do innych organów. Szczegóły wyborów i posiedzenia znajdują się w protokole. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. 

Autor: Natalia Kopeć
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2013, godz. 13:29 - Liliana Kycia