PROWADZONE ZAJĘCIA

               Zajęcia dydaktyczne pracowników Katedry Psychopedagogiki Rodziny KUL                            

 

 

 

Dr hab. Beata Parysiewicz

 • Andragogika (wykład)
 • Pedagogizacja rodziców (konwersatorium)
 • Dorastanie do życia w małżeństwie i rodzinie (wykład)
 • Andragogika (konwersatorium)
 • Pedagogika rodziny (wykład)
 • Pedagogika rodziny (seminarium)

 

Dr Małgorzata Wyżlic

 • Przymioty małżeństwa katolickiego (konwersatorium)
 • Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie (konwersatorium)
 • Wychowanie do życia w małżeństwie i rodzinie (seminarium)

 

Mgr Karolina Komsta-Tokarzewska

 • Metody badań psychologiczno – pedagogicznych (ćwiczenia)
 • Poradnictwo zawodowe
 • Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
 • Jednostki pomocy społecznej oraz instytucje i organizacje zajmujące się pomocą i pracą socjalną
 • Poradnictwo pedagogiczne (konwersatorium)
 • Pedagogika rodziny ( ćwiczenia)
 • Rozwój mowy dziecka (ćwiczenia)
 • Poradnie małżeńsko - rodzinne (ćwiczenia)
 • Pedagogia opiekuńczo-wychowawcza
 • Poradnie małżeńsko-rodzinne
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogizacja rodziców
 • Wdrażanie i ewaluacja projektu socjalnego
 • Wychowanie do miłości

Redaktor: K. Komsta-Tokarzewska

Autor: Karolina Komsta
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2016, godz. 16:52 - Karolina Komsta-Tokarzewska