PROWADZONE ZAJĘCIA

               Zajęcia dydaktyczne pracowników Katedry Psychopedagogiki Rodziny KUL                            

 

 

 

Dr hab. Beata Parysiewicz

 • Andragogika (wykład)
 • Pedagogizacja rodziców (konwersatorium)
 • Dorastanie do życia w małżeństwie i rodzinie (wykład)
 • Pedagogika rodziny (wykład)
 • Pedagogika rodziny (seminarium)
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny - wykład
 • Pedagogika ogólna - wykład Wychowanie w alternatywnych formach rodziny - konwersatorium
 • Wychowanie w rodzinie a strategie komunikacyjne rodziców - ćwiczenia
 • Pedagogika rodziny - konwersatorium
 • Andragogika - konwersatorium

 

Dr hab. Urszula Dudziak

 

 

 • Metody planowania rodziny (ćwiczenia)
 • Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)
 • Psychologia ogólna (wykład)
 • Psychofizjologiczne podstawy małżeństwa i rodziny (seminarium)
 • Profilaktyka i leczenie niepłodności (konwersatorium)

 

 

Dr Małgorzata Wyżlic - urlop wychowawczy

 

 • Przymioty małżeństwa katolickiego (konwersatorium)
 • Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie (konwersatorium)
 • Wychowanie do życia w małżeństwie i rodzinie (seminarium)

 

Dr Karolina Komsta-Tokarzewska

 

 • Metody badań psychologiczno – pedagogicznych (ćwiczenia)
 • Poradnictwo zawodowe
 • Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
 • Jednostki pomocy społecznej oraz instytucje i organizacje zajmujące się pomocą i pracą socjalną
 • Poradnictwo pedagogiczne (konwersatorium)
 • Pedagogika rodziny ( ćwiczenia)
 • Rozwój mowy dziecka (ćwiczenia)
 • Poradnie małżeńsko - rodzinne (ćwiczenia)
 • Pedagogia opiekuńczo-wychowawcza
 • Poradnie małżeńsko-rodzinne
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogizacja rodziców
 • Wdrażanie i ewaluacja projektu socjalnego
 • Wychowanie do miłości

Redaktor: K. Komsta-Tokarzewska

Autor: Karolina Komsta
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2018, godz. 12:44 - Karolina Komsta-Tokarzewska