Mam pytanie dotyczące stawiania przecinka przed spójnikiem “której”, “którego” etc. Czy w pytaniach typu “Ojciec której dziewczynki pracuje w banku?”, “Linia brzegowa którego kraju jest najdłuższa?” powinno się stawiać przecinek przed “której”, “którego”? 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, godz. 13:14 - Natalia Sosnowska