Czy element wyliczenia wprowadzony takimi wyrażeniami jak np. "a także taki" "a nawet taki" itp. powinien być poprzedzony przecinkiem przed tym wyrażeniem?

            Konkretny przykład: Pogoda była dzisiaj pochmurna, brzydka, a nawet okropna. Czy przed wyrażeniem "a nawet" przecinek jest niezbędny?

            Podobnie w zdaniu: Był zmartwiony, smutny, i nawet zaniepokojony.

 

            Tak, przecinek przed wymienionymi wyrażeniami powinien być wprowadzony. Jednakże należy zwrócić uwagę, że wyrażenia te nie są wyliczeniami, ale dopowiedzeniami. Dopowiedzenia są to formy wtrąceń niosących ze sobą treści drugorzędne, dodatkowe, wykraczające poza istotne informacje w wypowiedzeniu. Mogą one być wprowadzane za pomocą różnych wyrażeń, m.in. a nawet lub i nawet. W polskiej interpunkcji dopowiedzenia są zawsze oddzielane od zasadniczej treści zdania przecinkiem lub innym znakiem interpunkcyjnym.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2017, godz. 21:39 - Natalia Sosnowska