Dr hab. Kinga Machowicz zajmuje się badaniami naukowymi nad kształtowaniem i sposobami wykorzystywania instrumentów ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich oraz badaniami w zakresie realizacji praw człowieka w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. W badaniach tych wiedza jest traktowana jako element warunkujący powstawanie własności intelektualnej, a poszanowanie praw człowieka – jako podstawa prawidłowego kierowania ludźmi.

Przedmiotem badań dr Agnieszki Stolarskiej jest marketing instytucji finansowych oraz historia bankowości centralnej w Polsce.

Dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk zajmuje się badaniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Mgr Marcin Nowak zajmuje się analizą procesów gospodarczo-społecznych w Lublinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, II Wojny Światowej i PRL.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2017, godz. 17:50 - Kinga Machowicz