1. Udział w projekcie: 09.2013 – 06.2014 – projekt realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski – realizacja komponentu dydaktycznego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska - „Badania jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 20:34 - Agnieszka Karczewska