1. Udział w badaniach prowadzonych podczas proseminarium „Edukacja polonistyczna w świetle zmian w polskim systemie oświatowym w latach 1998-2005" (pod kierownictwem prof. dra hab. S. J. Żurka) w roku szkolnym 2004/2005, które dotyczyły sytuacji w gimnazjach po sześciu latach reformy oświaty. [Wyniki badań zostały zamieszczone w artykule: S. J. Żurek, Co słychać w gimnazjum? O nauczycielach, uczniach i szkole po sześciu latach reformy, „Zeszyty Szkolne" 2005, nr 4, s. 68-75].
  2. Sekretarz konferencji naukowej „Literatura emigracyjna w szkole" (Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), 5-6 grudnia 2006 r.
  3. Listopad-grudzień 2011, udział w badaniu pilotażowym Instytutu Badań Edukacyjnych „Szkoła Samodzielnego Myślenia”.
  4. 2012-2013, udział w badaniu Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej realizowanym na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych przez KUL – na stanowisku eksperta ds. narzędzi dydaktycznych.

  5. Kwiecień – czerwiec 2013 – opracowanie części raportu jakościowego dotyczącej czytelnictwa lektur uczniów gimnazjum w badaniu Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej.

  6. Wrzesień 2013 – udział w badaniu pilotażowym czytelnictwa uczniów w gimnazjum, realizowanym przez dr Zofię Zasacką z Instytutu Badań Edukacyjnch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2013, godz. 15:58 - Aleksandra Dziak