Od roku 2017 Przegląd Psychologiczny będzie wydawany w dwu wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.
Więcej informacji w zakładce Informacje dla Autorów.

 


skanuj0003_400

Przegląd Psychologiczny

Organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Od roku 1999 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego są: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  

Przegląd Psychologiczny
znalazł się na prestiżowej liście ERIH Plus*

 

 

 


* ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities) są to listy indeksujące czasopisma naukowe z piętnastu dyscyplin humanistycznych (antropologia, archeologia, historia sztuki i architektura, filologia klasyczna, gender studies, historia, historia i filozofii nauki, lingwistyka, literatura, muzykologia i muzyka, studia orientalistyczne i afrykanistyczne, edukacja, filozofia, psychologia, religioznawstwo i teologia), tworzone przez Europejską Fundację Nauki (ESF – European Science Foundation).

Przegląd Psychologiczny ONLINE!
Zapraszamy do korzystania z wersji elektronicznej czasopisma*

* dostępne artykuły od 1999 do 2015 roku po kliknięciu w tytuł artykułu


 ISSN 0048-5675
Autor: Barbara Cichy
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016, godz. 15:18 - Barbara Cichy-Jasiocha