pu_01_105_400styczeń-luty 2007

Drodzy Czytelnicy,
ilekroć obserwuję studentów podczas sesji egzaminacyjnej, przychodzą mi na myśl moje własne lata studenckie i związane z tym wspomnienia. Wtedy uświadamiam sobie, że kiedy mamy okazję obcować z Wielkością, zdarza się, że jesteśmy zwyczajnie nieprzygotowani, żeby to docenić. Pamiętam wykłady z historii filozofii nowożytnej prowadzone przez śp. profesora Jana Czerkawskiego, w których uczestniczyłam jako studentka psychologii. Dość szybko (zbyt szybko) doszliśmy z kolegami z roku do wniosku, że poziom abstrakcji tych zajęć przekracza nasze skromne możliwości. Udało nam się więc tylko zapamiętać Prowadzącego czytającego „Przesłanie Pana Cogito” Herberta lub śpiewającego prześmiewczą piosenkę o bikiniarzach, „co nie znają dyscypliny pracy”. We wspomnieniach o Profesorze, zawartych w bieżącym numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego”, znajdujemy również ten rys jego wspaniałej osobowości. Uczniowie i kontynuatorzy prac Profesora przedstawiają go jako ciepłego człowieka, pełnego szacunku dla innych, rzetelnego naukowca i dydaktyka, oddanego rodzinie męża, ojca i dziadka.
Proponujemy również Państwu lekturę wspomnień o innym Wielkim Wydziału Filozofii – Profesorze Stefanie Swieżawskim, w związku z setną rocznicą Jego urodzin. Wspaniała postać, wspaniałe życie. Przypominamy też sylwetkę śp. Profesora Tadeusza Chrzanowskiego, przez wiele lat związanego z KUL-owską historią sztuki.
Uniwersytet jednak to nie tylko odwoływanie się do wspomnień, ale także, a właściwie przede wszystkim, rozwój naukowy, badania, dydaktyka. Chcemy Państwu przypomnieć ideę Programów Ramowych Unii Europejskiej.  Tegoroczny, siódmy już, Program Ramowy prezentujemy obszernie również ze względu na to, że wśród jego priorytetów wymienione są nauki humanistyczne, nauki społeczne i etyka. Publikujemy też rozmowę z laureatem tegorocznej Lubelskiej Nagrody Naukowej – księdzem profesorem Krzysztofem Góździem. Mówi on m.in. o miejscu teologii wśród innych nauk i jej wpływie na kształtowanie naszego rozumienia prawdy o człowieku.

Gorąco zachęcam do lektury.
Beata Górka – redaktor naczelny

 

Pobierz pdf