PU 153Międzynarodowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2001 r. i obchodzony 21 września każdego roku; Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój, ekumeniczne święto zainicjowane w 2004 r. przez Światową Radę Kościołów, obchodzone także 21 września; Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia, wprowadzony przez papieża Pawła VI w 1967 r. jako święto w Kościele katolickim, adresowane także do wszystkich ludzi dobrej woli... Wiele inicjatyw ogólnoświatowych i lokalnych na rzecz bezpieczeństwa i pokoju, a mimo to światowe statystyki dokumentują nowe konflikty zbrojne i ich kolejne ofiary. To dlatego pokój w nas samych i wokół nas stał się tematem bieżącego numeru.
Dnia 8 grudnia minionego roku świętowaliśmy kolejną rocznicę inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, uświetnioną wręczeniem doktoratu honoris causa kard. Francesco Coccopalmerio i Złotego Dyplomu Wydziału Teologii kard. Kurtowi Kochowi. Data ta jest nierozdzielnie związana z założycielem i pierwszym rektorem KUL ks. Idzim Radziszewskim, którego osobę i dzieło społeczność akademicka naszego Uniwersytetu wspomina także 22 lutego każdego roku w rocznicę jego śmierci. W tym roku uczciliśmy ją Mszą św. w kościele akademickim pod przewodnictwem i z homilią Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, transmitowaną przez TVP Polonia, złożeniem kwiatów i modlitwę przy grobie ks. Radziszewskiego, koncertem Polish Cello Quartet w ramach cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką oraz wernisażem wystawy prac pt. „Niezrealizowana polichromia Jerzego Nowosielskiego dla kościoła akademickiego KUL” ze zbiorów Galerii Starmach.
Zapraszam do lektury pierwszego tegorocznego numeru naszego uniwersyteckiego pisma.

  

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

 

Pobierz pdf