PU 159Stworzony w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 60. minionego stulecia dla środowiska naukowego i akademickiego, został następnie rozszerzony na inne firmy i instytucje. Internet (dosłownie „międzysieć”, od ang. inter – między i ang. net – sieć). Od roku 1990 stał się dostępny w USA także dla użytkowników indywidualnych. Pierwsze połączenie Polski z siecią komputerową nastąpiło 17 VIII 1991 r. i do 1994 r. była to niemal wyłącznie sieć akademicka. Z czasem liczba użytkowników w naszym kraju zwiększała się, by od końca 1996 r. lawinowo rosnąć w związku z uruchomieniem pierwszego serwera darmowych kont pocztowych. Internet, mając zasięg globalny, stanowi ogólnoświatowy system komunikacji i wymiany informacji, a także ogromny zbiór zróżnicowanych tematycznie i formalnie zasobów. Powszechnie dostępny, jest nie do przecenienia w większości dziedzin życia. Niesie jednak także pewne zagrożenia, stąd między innymi inicjatywa Komisji Europejskiej ustanowienia Dnia Bezpiecznego Internetu, obchodzonego od 2004 r. w pierwszej połowie lutego.
Koniec minionego roku, bogaty w wydarzenia, ważny był dla naszej Uczelni przede wszystkim za sprawą uroczystości wręczenia dyplomu doctora honoris causa wybitnemu filozofowi Richardowi Swinburne’owi, a także poświęcenia i oficjalnego przekazania do użytku kilku znaczących inwestycji. Zakończono też wiele prac na mniejszą skalę, poprawiających funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę kampusu przy Alejach Racławickich i na Poczekajce. Dzięki temu polepszyły się warunki pracy naukowej, współpracy nauki z biznesem, otwarcia Uczelni na środowisko lokalne, zajaśniały nowym pięknem historyczne mury koszar świętokrzyskich i późniejszego frontonu, a kampus główny zyskał nowy dziedziniec. A wszystko tuż przed zbliżającymi się obchodami 100-lecia KUL.


Szanowni Państwo, życzę, by nadchodzące święta Wielkiej Nocy wypełniało radosne „Alleluja!”.

  

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

Pobierz numer w pdf