PU 165Szanowni Państwo,
w pierwszym tegorocznym numerze pozostajemy jeszcze w świąteczno-noworocznym klimacie, przywołując niektóre wydarzenia i inicjatywy, którym towarzyszyły serdeczność, radość, szlachetność.

Przypominamy też ważną i piękną uroczystość uhonorowania prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej najznamienitszą godnością uniwersytecką – doktoratem honoris causa. Ten zaszczytny tytuł został nadany przez Senat KUL znakomitej uczonej, co dobitnie poświadczają fragmenty laudacji i recenzji przytoczone w poświęconym jej artykule.

W grudniu – podczas uroczystości uhonorowania prof. Alicji Grześkowiak tytułem Deo et Patriae deditus, modlitwy w kościele akademickim i przy grobach naszych zmarłych profesorów oraz koncertu w ramach OPUS MAGNUM – społeczność uniwersytecka uczciła kolejną rocznicę inauguracji roku akademickiego na KUL w 1918 r. Zdjęcia pierwszej, tymczasowej siedziby Uniwersytetu Lubelskiego w seminarium duchownym przy ul. Królewskiej w Lublinie prezentowane były w poprzednim numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego”. W tym – za sprawą blisko stuletnich fotografii, zgromadzonych w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej – wracamy w mury naszej Uczelni z lat 20. minionego stulecia.

Z radością i podziwem przeczytają też Państwo zapewne o licznych w ostatnim czasie osiągnięciach, awansach i nagrodach, które stały się udziałem naszych studentów, absolwentów i pracowników. Zapraszam do lektury styczniowo-lutowego numeru.

 

dr Marzena Krupa
redaktor naczelna