PU 154Inspiracją do wyboru tematu wiodącego niniejszego numeru był Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, przypadający 23 kwietnia, ustanowiony przez UNESCO w 1995 r. W Polsce obchody tego święta, zainicjowane w 2007 r., na szeroką skalę rozwinęły się od 2008 r. dzięki zaangażowaniu Polskiej Izby Książki, która do współpracy w ich organizowaniu zaprosiła Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polskie Towarzystwo Wydawców Książki, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Izbę Księgarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Księgarzy Polskich. Instytucje te wraz z Instytutem Książki z roku na rok przygotowują coraz więcej projektów, audycji i wydarzeń mających na celu promowanie książek, czytelnictwa, edytorstwa i praw autorskich. „Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji” (Maria Dąbrowska), często jednak niedoceniany czy marginalnie traktowany. W propagowanie tej tematyki włączają się więc kolejne podmioty życia publicznego, potwierdzając ważność przesłania tego święta. Liczne przedsięwzięcia mają też służyć rozwiązaniu takich problemów, jak: stały spadek sprzedaży książek i czytelnictwa w Polsce, wzrost cen publikacji, niedofinansowanie bibliotek, likwidacja księgarń. Kilka artykułów zamieszczonych w „Przeglądzie Uniwersyteckim”, ukazujących książkę w jej różnych odsłonach, niech będzie przyczynkiem do tej ważnej dyskusji.
Kwiecień to miesiąc rocznicy urodzin hrabiny Anieli Potulickiej, której działalność gospodarcza, kulturalna, oświatowa, charytatywna ubogacała lokalne wielkopolskie środowiska i której hojność wspierała funkcjonowanie zgromadzeń zakonnych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, bliskiego jej ze względu na wspólną misję – służbę Bogu i ojczyźnie. Społeczność uniwersytecka podczas rocznicowych obchodów przywołała osobę i liczne dzieła hrabiny, zwłaszcza założoną przez nią fundację na rzecz KUL.

  

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

Pobierz pdf