PU 159W bieżącym roku dobiega końca czteroletnia kadencja władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podsumowuje ją wywiad z Rektorem KUL ks. prof. drem hab. Antonim Dębińskim, stanowiący refleksję nad ciągłością dziejów naszej Alma Mater w perspektywie zbliżającego się 100-lecia Uczelni. Ksiądz Rektor podstawowym punktem odniesienia czyni wizję Uniwersytetu sformułowaną przez ks. Idziego Radziszewskiego, inicjatora i założyciela KUL.
W ramach przygotowań do obchodów jubileuszu powstania naszej Uczelni podjęto na KUL inicjatywę trwałego uczenia jej twórcy i pierwszego rektora. Wprawdzie najwspanialszym monumentem rozsławiającym jego osobę i dzieło jest sam Uniwersytet, niemniej jednak środowisko akademickie podjęło działania, by upamiętnić osobę i dokonania ks. Idziego Radziszewskiego – założyciela pierwszej uczelni wyższej w Lublinie – pomnikiem wzniesionym w przestrzeni miejskiej. Wniosek w tej sprawie, podpisany przez pracowników i studentów KUL, poparty także przez władze innych uczelni i instytucji oraz przez mieszkańców Lublina, władze Uniwersytetu złożyły do Rady Miasta Lublin, wskazując jako lokalizację pomnika skwer abpa Józefa Życińskiego przy ul. ks. I. Radziszewskiego obok KUL. Uchwałą z 10 III 2016 r. lubelscy radni jednogłośnie wyrazili zgodę na to przedsięwzięcie. Projekt pomnika zostanie wyłoniony w ogłoszonym już wkrótce konkursie. Dla osób pragnących dołożyć swoją cegiełkę do powstania tego szczytnego dzieła podajemy numer konta bankowego:

  • 59 1240 5497 1111 0010 6579 1416
    z dopiskiem: Budowa pomnika I. Radziszewskiego
    BANK PKO S.A.

  

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

Pobierz numer w pdf