PU 155W dniu 5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska, ustanowiony w 1972 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska, zorganizowanej w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”. Jest on świętowany rokrocznie, aktualnie w ponad 100 krajach. Służy promocji działań, inwestycji oraz zachowań mających na celu przyjazne współistnienie człowieka z przyrodą, a także podkreślanie znaczenia dbałości o środowisko naturalne, godzenia rozwoju cywilizacyjnego z ochroną przyrody i upowszechniania poczucia odpowiedzialności za otaczający świat, by zachować go dla przyszłych pokoleń. To wieloaspektowe zagadnienie zostało zasygnalizowane w dziale „W kręgu tematu” w niniejszym numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego”.
Maj i czerwiec to okres bardzo intensywny w życiu naukowo-dydaktycznym każdego uniwersytetu. Mnogość ważnych i interesujących wydarzeń tłumaczy ich wybiórczą prezentację na łamach naszego pisma. Dotyczy to również obchodów wielu rocznic związanych z osobą papieża Polaka, przypadających właśnie w tych miesiącach. Konferencje, wykłady zaproszonych gości, koncerty, filmy, Msze św. i spotkania modlitewne, zjazd szkół imienia Jana Pawła II z archidiecezji lubelskiej... Wszystkie te rocznice i bieżący Rok Jana Pawła II uczcijmy symbolicznie – czytając (dwie strony dalej) poruszające słowa samego ojca świętego i wpatrując się w jego pełne miłości oczy.
Szanowni Państwo,
na zbliżający się wakacyjny czas proszę przyjąć życzenia dobrego odpoczynku w bliskości bogactwa i piękna otaczającej nas przyrody i w przekonaniu, że „[...] wybrał ciebie ktoś / większy niż ty sam / który stworzył świat tak dobry / że niedoskonały / i ciebie tak niedoskonałego / że dobrego” (ks. Jan Twardowski, Bezdzietny anioł).

 

 

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

Pobierz pdf