PU 159Zdanie dokumentujące jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski: „Mysko dux baptizatur” widnieje na kartach Rocznika świętokrzyskiego dawnego przy roku 967, a omyłkowy wpis jest poprawiony na marginesie na 966. W tym najstarszym zachowanym w oryginale pomniku polskiej historiografii znajdują się informacje o wydarzeniach z początkowych lat polskiej państwowości (948-1119), w tym o przybyciu czeskiej księżniczki Dobrawy do księcia Mieszka i przyjęciu przez niego chrztu. Wydarzenie z 966 r. oraz obchody rocznicowe w 1966 i 2016 r. stały się tematem artykułów w bieżącym numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego”, wpisujących się w świętowanie 1050-lecia chrztu Polski na naszej Uczelni.

Wiosna była czasem celebrowania na Uniwersytecie kilku jubileuszy: 80. urodziny obchodził ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, 95-lecie istnienia – Chór KUL, 30 lat działalności – Galeria Sceny Plastycznej KUL, a 15-lecie pracy – Teatr ITP.

W maju poznaliśmy władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kadencję 2016-2020. Zgodnie ze Statutem KUL rektora i prorektorów wybiera
Senat KUL, rektorem może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora, a prorektorem – kandydat przedstawiony przez rektora elekta posiadający
tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 5 maja senatorowie zdecydowali, że rektorem KUL zostanie ponownie ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Tego dnia Senat wybrał także prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz ds. administracji i finansów, zaś 19 maja – prorektora ds. studenckich oraz ds. kształcenia
i promocji. Na stronie 5 prezentujemy skład wybranego kolegium rektorskiego, które swoją kadencję rozpocznie 1 IX 2016 r., a zakończy 31 VIII 2020 r. 

 

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

Pobierz numer w pdf