Przegląd UniwersyteckiSzanowni Państwo,

 

dział Wydarzenia w bieżącym numerze PU otwieramy konferencją programową Narodowego Kongresu Nauki, będącą szóstym z dziewięciu spotkań środowiska akademickiego zaproszonego do współuczestniczenia w wypracowaniu kształtu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Nasz Uniwersytet gościł blisko 500 przedstawicieli nauki zainteresowanych przygotowywanym aktem prawnym, a zwłaszcza tematyką zaplanowaną na KUL-owską odsłonę obrad, mianowicie: „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”. Na miejsce debaty o tak istotnej kwestii, która – jak podkreślił minister Jarosław Gowin – „dotyczy sedna misji uniwersytetu”, nie przypadkowo – o czym zapewnił w swym wystąpieniu – wybrano właśnie uczelnię „bardzo szczególną na mapie akademickiej i mapie duchowej Polski”. A skoro dyskusja ta toczyła się w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, to wypada oddać głos wyjątkowemu profesorowi tej Uczelni, wybitnemu przedstawicielowi świata uniwersyteckiego. Z bogactwa jego myśli w zakresie przedmiotowej tematyki wystarczy może przypomnieć tę jedną, jakże ważną: „[...] cel studiów nie może ograniczać się do zdobywania wiadomości, do otrzymywania dyplomów, do osiągania opłacalnych stanowisk. [...] studia winny prowadzić studenta do całkowitej dojrzałości ducha i sumienia, to znaczy uczynić zeń autentycznego i rozmiłowanego poszukiwacza prawdy o człowieku, o jego prawdziwych problemach, szukającego odpowiedzi

na »dlaczego« i »jak« ludzkiej egzystencji. [Chodzi o] owo wzrastanie w prawdzie, owo dojrzewanie najbardziej wewnętrznych przestrzeni człowieka, którego społeczeństwa najbardziej potrzebują [...]” (Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, studentów, robotników, Lille, 18 lutego 1982 r. ).

 

dr Marzena Krupa

redaktor naczelna