Przegląd Uniwersytecki nr 4 (168) 2017

Szanowni Państwo,

 

myśląc o czerwcu 1987 r., chciałoby się za Adamem Mickiewiczem napisać: „O roku ów! [...] O wiosno! kto cię widział wtenczas [...]”. Społeczność naszej Alma Mater doczekała się wówczas wizyty Jana Pawła II na KUL. Władze PRL wyraziły wreszcie na nią zgodę. Spełniło się więc – jak pisał poeta – „oczekiwanie tęskne i radośne”. Nie było to wprawdzie pierwsze spotkanie wspólnoty akademickiej KUL z papieżem Polakiem po jego wyborze na stolicę Piotrową, ale pierwsze w murach Uniwersytetu, którego przez 24 lata był profesorem. Po 30 latach od tamtego pamiętnego dnia mieliśmy wiele sposobności wspominać to wydarzenie osobiście i wspólnotowo, wrócić do tamtych wzruszeń i przemyśleń, przywołać doświadczenie obecności świętego pośród nas. Dzięki wydarzeniom naukowym i religijnym, a także za sprawą okolicznościowej scenografii, która pojawiła się w wielu miejscach na KUL, rocznica ta pozwoliła – w rutynie codziennych obowiązków – na chwilę zatrzymać się, zamyślić, zatęsknić...

 

Wspominamy w tym numerze nie tylko tę bliską przeszłość. Wracamy też do lat odleglejszych, do czasów wznowienia działalności przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w 1944 r., tuż po opuszczeniu Lublina przez Niemców, do sprawy trudnej i bolesnej dla naszego środowiska, a mianowicie do represji wobec ówczesnego rektora ks. Antoniego Słomkowskiego, usunięcia go z urzędu i skazania na karę więzienia. Wracamy jednak w perspektywie optymistycznej, bo pozwalającej mieć nadzieję na prawną rehabilitację człowieka, który doświadczył okrucieństwa komunistycznego systemu za to, że bronił KUL jako wartości zasługującej jego zdaniem na poświęcenie wszystkiego, nawet własnego życia. Sięgamy też jeszcze dalej w dzieje naszej Alma Mater, do samych początków. Docieramy do czasów pierwszego rektora i zarazem czasów pierwszej bibliotekarki Emilii Szeligi-Szeligowskiej za sprawą fotografii oraz artykułu przedstawiającego jej sylwetkę i zasługi dla istnienia i funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

dr Marzena Krupa

redaktor naczelna