PU 157Bogata jest terminologia nauk medycznych, społecznych, ekonomicznych i wielu innych na określenie starości. Nazewnictwo poszerza się także w związku z przesuwaniem granic tego etapu życia i coraz częstszą długowiecznością. Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia, a szacuje się, że w roku 2050 będą ich 2 miliardy. Starzenie się społeczeństw w wielu krajach świata sprawia, że osobom starszym i rozwiązywaniu problemów związanych z ich stanem i wiekiem poświęca się coraz więcej uwagi. W kalendarzu przybywa symbolicznych dni, które zachęcają nie tylko do pogłębionej refleksji nad statusem i sytuacją osób starszych, ale i do oddania im należnego szacunku. Jesienią jest ich kilka: 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października – Europejski Dzień Seniora, 14 listopada – Światowy Dzień Seniora, 20 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora. Okazje te skłaniają do przybliżenia akademickiej refleksji nad wspomnianą problematyką.
Powakacyjny numer „Przeglądu Uniwersyteckiego” wprowadza w nowy rok akademicki 2015/2016, ale obejmuje swym zakresem tematycznym wydarzenia zamykające rok miniony i ukazujące letnią aktywność pracowników, świadcząc o ciągłości życia uniwersyteckiego.
Autorom, którzy zechcieli poświęcić część swojego wakacyjnego odpoczynku na przygotowanie tekstu do niniejszego numeru czasopisma, serdecznie dziękuję. Zapraszam też Wszystkich do współpracy w bieżącym roku, aby to uniwersyteckie pismo mogło oddawać różnorodność działań i osiągnięć całego naszego akademickiego środowiska.

 

 

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

Pobierz pdf