PU 158Początek i uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016, a także 97. rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przypadająca 8 grudnia, to wydarzenia, które skłaniają do podjęcia na łamach „Przeglądu Uniwersyteckiego” szeroko dyskutowanego obecnie tematu: uniwersytet.
We współczesnym świecie zachodzi wiele procesów, które mają wpływ również na szkolnictwo wyższe. Wśród wyzwań pojawiających się przed uczelniami polskimi są m.in.: zmiany demograficzne w społeczeństwie, wzrost konkurencyjności, konieczność umiędzynarodowienia, innowacyjności oraz powiązania nauki i nauczania z biznesem oraz przemysłem, wpływ polityki państwowej na sferę badań naukowych poprzez mechanizmy oceny i finansowania czy też dyskutowana kwestia oddania zarządzania uczelniami menadżerom spoza środowiska naukowego. W tym kontekście warto więc przypomnieć o genezie, zadaniach, historii i współczesności uniwersytetów, w tym także o tożsamości i misji uniwersytetów katolickich.
Każdego roku w listopadowo-grudniowym numerze naszego pisma, ukazującym się tuż przed tradycyjnym Opłatkiem Uniwersyteckim i przed świętami Bożego Narodzenia, pojawiają się okolicznościowe życzenia. Tym razem składam je słowami Jana Kasprowicza:

 

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

 

Że, jako mówi wam wszystkim

Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

 

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota.

 

 

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

Pobierz pdf