Święto Patronalne KUL 2015 r. - 12 VI 2015 r.

Święto Patronalne KUL 2014 r. - 27 VI 2014 r.

 

Uroczystość nadania tytułu Deo et Patriae deditus prof. Alicji Grześkowiak - 8 XII 2016 r.

Otwarcie konferencji „Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. Katolicki Uniwersytet Lubelski w realiach systemu komunistycznego (1944-1989)” - 20 X 2016 r.

Rozpoczęcie konferencji „Chrzest Polski – początki państwa” zorganizowanej w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Sandomierskiej - Stalowa Wola, 18 X 2016 r.

Odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera - 15 X 2016 r.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL Krzysztofowi Pendereckiemu - 14 X 2016 r.

Otwarcie wystawy dzieł Tadeusza i Olgi Litawińskich. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą - 22 IV 2016 r.

Promocje doktorskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 15 XII 2015 r.

Otwarcie Centrum Transferu Wiedzy - 8 XII 2015 r.

Otwarcie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych - 24 XI 2015 r.

Otwarcie XVIII Targów Wydawców Katolickich - 19 XI 2015 r.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Richardowi Swinburne'owi

- 17 XI 2015 r.

Odnowienie doktoratu ks. prof. Wojciecha Góralskiego i o. dr. Jana Gabriela Bartoszewskiego OFMCap - 21 X 2015 r.

Promocje doktorskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 23 VI 2015 r.

Otwarcie sympozjum „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie” - 21 IV 2015 r.

Otwarcie wystawy "Papież Jan Paweł II - dar Polski dla świata" - Senat RP, 15 IV 2015 r.

Uroczysta Gala Jubileuszu 20-lecia Radia eR - 13 XI 2014 r.

Otwarcie konferencji międzynarodowej „Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich” - 12 XI 2014 r.

Spotkanie promujące XX tom "Encyklopedii katolickiej" - 11 XI 2014 r.

Opera Omnia Josepha Ratzingera - 24 X 2014 r.

Otwarcie wystawy „Papież Jan Paweł II – dar Polski dla świata”. Trybunał Koronny - 14 IV 2014 r.

Konferencja „Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem” - 3 IV 2014 r.

Zakończenie dyskusji wokół książki śp. abp. Józefa Życińskiego "Transcendencja i naturalizm" - 18 III 2014 r.

Uroczystość wręczenia Złotego Dyplomu Wielce Błogosławionemu Nersesowi Bedrosowi XIX, Patriarsze Kościoła Ormiańskokatolickiegow Cylicji oraz otwarcia Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 75. rocznicę śmierci JE Abp. Józefa Teodorowicza, Metropolity Lwowskiego Obrządku Ormiańskiego pt. "Ormiański Pasterz Lwowa. Ksiądz Arcybiskup Józef Teodorowicz" - 4 XII 2013 r.

Inauguracja Katolickich Wszechnic Ludowych - 9 XI 2013 r.

Manewry „Kompania w działaniach opóźniających" - 14 X 2013 r.

Duszpasterskie Wykłady Akademickie - 29 VIII 2013 r.

55. Tydzień Filozoficzny - 11 III 2013 r.

Sympozjum „Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?” prezentacja VIIIt. Opera Omnia Josepha Ratzingera - 5 III 2013 r.