EN: The Philosophy of the 17th Century and Its History: Introduction

 

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 1

 
Strony/pages: 9-12  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-1

 

 

Słowa kluczowe: Filozofia XVII wieku;

 

Key words: 17th Century Philosophy.

 

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

dr hab. Przemysław Gut – Katedra Historii Nowożytnej i Współczesnej, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin; e-mail: dedo@kul.lublin.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Gut, Przemysław. 2015. "Filozofia XVII wieku i jej historia – wprowadzenie." Roczniki Filozoficzne 63, 1: 9-12, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-1.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2015, godz. 01:06 - Anna Starościc