Przygotowanie dokumentu do deponowania

 

Głównym celem pozycjonowania dokumentów naukowych jest zwiększenie ich widoczności w Internecie. Kluczowe jest zatem właściwe indeksowanie zasobów naukowych.


Publikacje naukowe powinny być zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek naukowych (m. in. Google Scholar, PubMed, Scirus, Scopus, PLOS, SciSeek).


Optymalizując teksty o charakterze naukowym, należy zwrócić uwagę na tytuł pracy, nazwiska autorów, streszczenie, słowa kluczowe, tabele i rysunki czy nazwę pliku.


Przed rozpoczęciem deponowania należy przygotować dokument w formacie pdf. W jednym pliku PDF powinna mieścić się cała praca. Każdą stronę trzeba zeskanować oddzielnie. Stronę zeskanowaną podwójnie należy ręcznie podzielić. Istotna jest również jakość skanu. Skan odpowiedniej jakości ułatwi rozpoznawanie tekstu przez wyszukiwarki internetowe.


Konieczne jest umieszczenie w metadanych pliku pdf podstawowych informacji o deponowanej pracy (tytuł, nazwiska autorów, abstrakt, słowa kluczowe). Zaleca się umieszczanie wszystkich autorów w kolejności, w jakiej zostali wymienieni w publikacji. Warto posługiwać się standardem metadanych zapewniającym dokładny opis artykułu (tytuł czasopisma, tom, numer, strony).


Uzupełnienie metadanych jest możliwe w programie Word, Adobe Acrobat lub w darmowym programie do edycji metadanych BeCyPDFMetaEdit.

 

Metadane wprowadza się we właściwościach dokumentu bezpośrednio do formatu PDF lub do formatu .doc (.docx), który należy zmienić na PDF po wpisaniu metadanych. Ważna jest dokładność oraz umiejętność doboru słów kluczowych. Poprawnie opracowane metadane gwarantują właściwe indeksowanie dokumentu przez roboty wyszukiwarek.


Istotne jest prawidłowe nazwanie pliku. Odpowiednią nazwą pliku będzie tytuł tekstu. Nazwa pliku powinna zawierać słowa kluczowe. Warto zamiast spacji używać podkreślnika (_), oraz nie stosować polskich znaków diakrytycznych.


W Repozytorium zaleca się umieszczenie pliku pdf z rozpoznanym tekstem. Aby to sprawdzić należy zaznaczyć tekst i skopiować do edytora. Należy zwrócić uwagę na tekst w tabelach i rysunkach. Do plików graficznych należy użyć programu OCR. Umożliwia to indeksowanie dokumentu przez wyszukiwarki internetowe nie tylko po słowach kluczowych, ale również w treści publikacji.


Plik pdf powinien być przejrzysty i uporządkowany, powinien posiadać spis treści, nagłówki artykułów i wyróżnienia poszczególnych fragmentów. Warto posługiwać się zróżnicowanym rozmiarem czcionki oraz stosować szczegółowe słowa kluczowe w nagłówkach i w treści dokumentu. W nagłówkach występować powinny najistotniejsze słowa kluczowe, w tekście głównym ich synonimy.


Należy zwrócić uwagę na wielkość pliku. Stosując kompresję plików należy kontrolować jakość publikacji. Mniejszy rozmiar pliku poprawi indeksowanie dokumentu przez wyszukiwarki internetowe.


Autor: Katarzyna Borówka
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2018, godz. 13:25 - Leszek Wojtowicz