Czy można utworzyć przymiotnik od nazwiska Noama Chomsky`ego?

Nazwisko Chomsky - ze względu na swoje zakończenie - ma w polszczyźnie odmianę przymiotnikową, dlatego podana w pytaniu forma jest faktycznie formą przymiotnikową - innej nie da się utworzyć.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2013, godz. 11:39 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn