Zastanawia mnie, czy można - przez analogię do Bożego Narodzenia - utworzyć przymiotnik od wyrażenia „Boże Ciało”. Bożociałowy? Bożocielesny? Bożocielny? Żadnej z tych form nie notują dostępne mi słowniki.

 

W systemie leksykalnym polszczyzny taki przymiotnik nie istnieje, ale jeśli zachodzi potrzeba jego użycia, może zostać utworzony. Innowacyjna forma będzie się opierać na schematach słowotwórczych istniejących w systemie języka. Podane w pytaniu przykłady są na to dowodem. Spośród nich największą szansę na akceptację normatywną miałaby formacja bożociałowy ze względu na dwa czynniki: po pierwsze, jest utworzona za pomocą produktywnego współcześnie sufiksu przymiotnikowego -owy, po drugie, jest analogiczna do przymiotnika bożonarodzeniowy.
 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2010, godz. 10:33 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn