W trakcie nauki, studenci zapoznają się m. in. z nowoczesnymi i obowiązującymi na terenie krajów UE metodami monitoringu środowiska przyrodniczego w tym opartymi na wskaźnikach biologicznych. Poznają podstawowe technologie ochrony środowiska, zasady gospodarowania wodą i zasady zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska. Zapoznają się również z podstawowymi regulacjami prawnymi.

Absolwenci tej specjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich jednostkach zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska, np. organach administracji i wydziałach ochrony środowiska różnego szczebla, firmach konsultingowych i biurach planowania przestrzennego.

 

W ramach specjalności prowadzone są zajęcia w następujących blokach tematycznych:

  • Podstawy biokontroli
  • Genetyczne uwarunkowania reakcji na ksenobiotyki
  • Gatunki obce i inwazyjne
  • Organizmy wskaźnikowe w ocenie jakości wód
  • Ekofizjologia kręgowców
Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013, godz. 13:58 - Daniel Klich