• Jest to nowy i unikatowy w skali kraju dwustopniowy kierunek studiów. Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody wychodzi naprzeciw konieczności systematycznego śledzenia osiągnięć nauki i podejmowania problemów, które daleko wykraczają poza właściwą jej dziedzinę. Podczas studiów poruszane są m. in. zagadnienia związane z powstaniem, strukturą i ewolucją Wszechświata, genezą i ewolucją życia, naturą i mechanizmami percepcji. Ukończenie przyrodoznawstwa i filozofii przyrody daje pełne wykształcenie z zakresu dziejów myśli filozoficznej i stanu współczesnych dyskusji filozoficznych. Pasjonuje nas najnowsza wiedza z zakresu:
  • BIOFILOZOFII
   • astrobiologia, biologia molekularna, ontogeneza, biologiczne podstawy procesów poznawczych, mechanizmy oddziaływania czynników środowiskowych na układy żywe;
  • KOSMOFILOZOFII
   • mikroświat i struktura materii oraz makroświat i współczesna kosmologia oraz uwikłanie teej wiedzy w konteksty światopoglądowe i religijne.

Specjalizacje w ramach kierunku

 • W ramach studiów I stopnia: Nauki o Życiu; Nauki o Ziemi i Wszechświecie. W ramach studiów II stopnia są kontynuowane jako specjalności: Filozofia Przyrody Ożywionej, Filozofia Przyrody Nieożywionej.

Wyjazdy i zajęcia praktyczne

 • Praktyczne zajęcia terenowe; praktyki w szkołach w ramach specjalizacji nauczycielskiej; coroczne Studenckie Sympozjum Naukowe w Kazimierzu Dolnym; możliwość rocznych i półrocznych wyjazdów na uczelnie europejskie i amerykańskie.

Dla tych, którzy lubią działać :)

 • Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Studia, studia... i po studiach

 
 • Główna umiejętność, jaką zdobywa absolwent to umiejętność myślenia naukowego, czyli umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody oraz wykorzystywania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów . Studia te są szczególnie użyteczne dla kształcenia nauczyciela przedmiotu „przyroda" i/lub „filozofia" w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2012, godz. 15:05 - Andrzej Zykubek