W dniach 31 maja-3 czerwca 2011 r. na Roztoczu odbyły się zajęcia terenowe studentów Filozofii przyrody oraz Przyrodoznawstwa i filozofia przyrody. Program wyjazdu obejmował m.in. eksplorację dolin rzecznych Tanwi, Sopotu, Szumu i Jelenia, poznawanie przepięknej przyrody Roztocza Środkowego (m.in. rezerwat Nad Tanwią, rezerwat Czartowe Pole, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej), zajęcia dydaktyczne z ekologii i ochrony środowiska, botaniki i zoologii, hydrologii i geologii, a także liczne atrakcje sportowe związane głównie z niezapomnianym spływem kajakami... Za rok - znów Roztocze...
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2011, godz. 12:28