W ramach sieci akademickich instytut/katedra może realizować dwa rodzaje mobilności:

mobilność studentów:

  • wyjazdy/przyjazdy studentów na studia – dla studentów co najmniej II roku studiów na okres od 3 do 10 miesięcy 
  • wyjazdy 1-2 miesięczne (min. 1 miesiąc) przeznaczone są dla studentów przygotowujących pracę dyplomową oraz doktorantów
  • wyjazdy/przyjazdy studentów na praktyki, szkoły letnie, staże 

mobilność pracowników:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich – min. 5 dni roboczych wraz z 6 godzinami wykładowymi, max. 1 miesiąc, pobyty wielokrotne nie mogą przekraczać 10 miesięcy w skali roku

 

Stypendia CEEPUS przeznaczone na mobilności akademickie są kompleksowe, tzn. pokrywają koszty utrzymania, zakwaterowania, ubezpieczenia medycznego i NNW na czas pobytu stypendysty w kraju przyjmującym. Wysokość stypendiów jest proporcjonalna do kosztów utrzymania w danym kraju (w Polsce od 900 do 1600 zł/mies., w zależności od stopnia naukowego). Koszty podróży są finansowane przez kraj wysyłający stypendystę (NAWA za pośrednictwem uczelni macierzystej).

 

W 2016 roku do programu CEEPUS dołączyły:

  1. Wydział Nauk Humanistycznych KUL - sieć akademicka  'Language and Literature in the Central European Context' CIII-AT-0012-12-1617
  2. Wydział Nauk Społecznych KUL- sieć akademicka 'Ethics and Politics in the European Context' CIII-AT-0702-05-1617

Szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na stroniehttps://ceepus.info/fkh/FAQ.aspx#nbb

Zasady realizacji sieci akademickiejzasady-realizacji-ceepus-nawa-2017

Zainteresowane instytuty/katedry zapraszam do kontaktu:

Dział Współpracy z Zagranicą (GG-203); tel. 81 445 42 04; e-mail: katarzyna.piwko@kul.pl

 

Termin rejestracji sieci akademickich mija 15 stycznia 2018 r.