Osoby, które zakończyły udział w Kursie Wyższej Kultury Religijnej, dalej mogą rozwijać swoją religijność poprzez udział w życiu Wspólnoty Kursu (tzn. w nabożeństwach, spotkaniach okresowych, spotkaniach z duszpasterzem itp.), a także kontynuować zdobywanie wiedzy poprzez uczestnictwo w zajęciach kolejnych edycji KWKR, w tym także w zajęciach fakultatywnych, które zmieniają się co roku. Udział w zajęciach odbywa się na preferencyjnych warunkach finansowych.

Ze względu na fakt, że każdy przypadek domaga się indywidualnego rozpatrzenia, osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem UO KUL.