Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia z oceną na dyplomie co najmniej 4,0. Osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów na innym kierunku niż psychologia nie może ubiegać się o przyjęcie.

Uzyskanie zgody na udział w seminarium doktoranckim od potencjalnego promotora pracy doktorskiej (na wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie) oraz uzyskanie zapewnienia minimalnej liczby godzin dydaktycznych dla kandydata w ramach praktyki zawodowej.

Kwalifikacja na podstawie oceny pracy magisterskiej – problem, metoda, wynik (1-2 strony A4).

Kryterium pomocniczym jest złożenie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy kandydata w postaci: publikacji, udziałów w konferencjach lub programach naukowych, pracy w studenckim kole naukowym i innych.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, godz. 11:57 - Magdalena Kargol