Stacjonarne jednolite magisterskie

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
    a) język polski (40% wyniku końcowego);
    b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego);
    c) biologia lub fizyka, lub historia lub matematyka lub informatyka (30% wyniku końcowego).
    Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów do wyboru, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

Stara matura

  • Egzamin pisemny - test z jednego przedmiotu do wyboru: biologia lub historia.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2013, godz. 10:06 - Liliana Kycia