KitK1

Naucz się rozumieć człowieka!

 


Studia z psychologii prowadzimy w ramach dwóch specjalności: psychologii wspierania jakości życia i psychologii biznesu i przedsiębiorczości.

PSYCHOLOGIA WSPIERANIA JAKOŚCI ŻYCIA 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • diagnostyki w zakresie zaburzeń psychicznych, osobowości, inteligencji
 • poradnictwa i psychoterapii, interwencji kryzysowej, technik rozwoju osobistego
 • przygotowania pedagogicznego, terapii i rewalidacji w ośrodkach szkolno-wychowawczych

Zawody:

 • psycholog kliniczny
 • psychoterapeuta
 • psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • specjalista ds. interwencji kryzysowej

 

 PSYCHOLOGIA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • kreowania wizerunku, brandingu, planowania mediów, testowania skuteczności reklam
 • prowadzenia szkoleń i warsztatów, rekrutacji pracowników, zarządzania personelem
  i stresem w organizacji
 • negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów w biznesie

Zawody:

 • trener biznesu (coach)
 • specjalista ds. rekrutacji i szkoleń pracowników
 • doradca zawodowy
 • psycholog transportu

 

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 10:21 - Ewa Kula