W ramach psychologii osobowości interesujące wydają mi się przede wszystkim te właściwości osoby, które sprzyjają radzeniu sobie z przeszkodami, ustanawianiu i realizacji celów, także celów społecznych. Dlatego przedmiotem moich badań stały się takie zmienne, jak przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja, optymizm, samoocena, obraz siebie. Przyjmuję w badaniach podejście społeczno-poznawcze prowadząc analizy problemów dotyczących osobowościowych uwarunkowań realizacji celów, przede wszystkim w sferze zawodowej. Tych właśnie zagadnień dotyczyły moje publikacje m.in. artykuły w Applied Psychology, Journal of Happiness Studies, Journal of Applied Social Psychology.

 

Jako wyróżnienie traktuję zaproszenie do przygotowania tzw. ramki eksperta w podręczniku Psychologia redagowanym przez Profesorów Jana Strelaua i Dariusza Dolińskiego, a także do zaprezentowania wyników moich badań w ramach Naukowego Forum Psychologicznego.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2016, godz. 20:11 - Mariola Łaguna