prof. dr hab. Leon T. Dyczewski

 

Publications:
44 books, 215 articles in books, 114 articles in the scientific reviews, 134 another publications.

Selected books:
1. Więź pokoleń w rodzinie. ODISS. Warszawa 1976 stron 173.
2. Rodzina polska i kierunki jej przemian. ODISS. Warszawa 1981 s. 274.
3. Święty Maksymilian Maria Kolbe. ATK. Warszawa 1984 s. 268.
4. Integrationsprozesse in der modernen Gesellschaft. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1988 s. 247.
5. Wartości w kulturze polskiej. Red. L. Dyczewski. Fundacja pomocy szkołom polskim na wschodzie. Lublin 1993 s. 277.
6. Kultura polska w procesie przemian. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1993 s. 310; wznowienie w 1995 roku.
7. Polacy w Bawarii: tożsamość etniczno-kulturowa i wchodzenie w społeczeństwo niemieckie. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1993 s. 280.
8. Kultur im Wandlungsprozess der Gesellschaft. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1993 s. 286.
9. Private and Public Social Inventions in Modern Societies. Ed. Leon Dyczewski, John Kromkowski, Paul Peachey. Paideia Press. Washington 1994 s. 241.
10. Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin 1994 s. 125.
11. Rodzina - społeczeństwo - państwo. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1994 s. 207.
12. Familie in der Alltagskultur. Polnisch-Österreichischer Workshop Wien 5.-6.Dezember 1994. Hrsg. R. Richter, L. Dyczewski. Institut für Soziologie. Wien 1995 s. 167.
13. Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa. Red. L. Dyczewski OFMConv. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1996 s. 170.
14. Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug (raport z badań). Współatorstwo z D. Wadowski, R. Szwed. Politechnika Lubelska. Norbertinum. Lublin 1997 s. 237.
15. Społeczno-kulturowe czynniki rozwoju Regionu Środkowo-Wschodniej Polski i Euroregionu Bug. Norbertinum. Lublin 1997 s. 369.
16. Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie. (współ. Dariusz Wadowski. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1998 s. 195.
17. Medialne rozdroże. Miejsce i rola radiofonii i telewizji w Polsce. Red. Leon Dyczewski. Interpress. Warszawa 1998 s. 153.
18. Festkultur im Wandel. Ein interkultureller Vergleich zwischen Polen und Österreich. Hrsg. Alfred Grausgruber, Klaus Zapotoczky, Leon Dyczewski. Universitätsverlag Rudolf Trauner. Linz 1998 s. 179.
19. Przezwyciężanie ubóstwa. Przeciwdziałanie bezrobociu. Red. Dyczewski Leon, Wadowski Dariusz. Lublin 1999 s. 86.
20. The Family in a Transforming Society. Lublin 1999. The Learned Society of the Catholic University of Lublin s. 256.
21. Kultura w kręgu wartości. Red. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001 s. 317.
22. Trwałość i zmienność kultury polskiej. Lublin: Akademia Społeczna, Wojewódzki Dom Kultury 2002. s. 239.
23. Values in the Polish Cultural Tradition. Ed. Washington: Library of Congress 2002 s. 319.
24. Więź międzypokoleniowa w rodzinie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002 s. 140.
25. Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2003 s. 227.
26. Rodzina-Dziecko-Media. Red. Leon Dyczewski OFMConv. Lublin: Gaudium 2005 s. 349.
27. Svaty Maximilian Maria Kolbe. Brno: Konvent Minoritu v Brne 2005 s. 239.
28. Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Red. Leon Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 329.
29. Rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. Leon Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
30. Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki. Katowice: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia", Księgarnia św. Jacka 2008 s. 543.


Selected articles in the books:
1. Zmiany w spójności więzi międzypokoleniowej w rodzinie. W: Przemiany rodziny polskiej. Red. J. Komorowska. Warszawa 1975 pp. 312-344.
2. Die Bedeutung und Rolle der Familie bei der Wertradierung. W: Werte und Gesellschaft im Wandel. Hrsg. K. Zapotoczky. Oberösterreichischer Landesverlag. Linz 1978 pp. 74-84.
3. Konflikt kulturowy czy kulturowa kontynuacja pokoleń w rodzinie polskiej. W: Z badań nad rodziną. Red. T. Kukołowicz. Lublin 1985 pp. 130-158.
4. Vereinheitlichung oder Differenzierung der Personenmuster in der polnischen Gesellschaft. W: Zivilisatorische Ursachen von Konflikten. Hrsg. K. Zapotoczky. Veritas-Verlag. Linz 1986 pp. 139-150.
5. St. Maximilian Kolbe's missionary heritage. W: Commentarium Ordinis Fratrum Minorum Conventualium. Romae 1986 pp. 157-185.
6. Familienpolitik in Polen. W: Entwicklung und Subsidiarität. Deutsch-polnisches Gespräch über Wirtschaft und Gesellschaft im Lichte der christlichen Sozialethik. Verlag Ernst Knoth. Melle 1986 pp. 63-78.
7. Das inoffizielle Kultursystem und sein integrierender Einfluss auf die Gesellschaft. W: Integrationsprozesse in der modernen Gesellschaft. Hrsg. L. Dyczewski. Lublin 1988 pp. 147-152.
8. Valore dell'istruzione. Ruolo dell'umanista-francescano nella societa attuale. W: Studi-Formazione Francescani Minori Conventuali. Curia Generale-Dipartimento Per la Formazione. Roma Maggio 1991 pp. 4-12.
9. The Values of an Urbanized Society in a Socialist System. In: Urbanization and Values. Ed. George F. McLean, John Kromkowski. The Council for Research in Values and Philosophy. Washington 1992 pp. 227-236.
10. The Role of the Family in the Formation and Transmission of Culture. In: Urbanization and Values. Ed. George F. McLean, John Kromkowski. The Council for Research in Values and Philosophy. Washington 1992 pp. 315-328.
11. Europäische Kultur versus Nationalkultur. W: Europa imaginieren. Der europäische Binnenmarkt als kulturelle und wirtschaftliche Aufgabe. Hrsg. Peter Kozlowski. Springer Verlag. Berlin 1992 pp. 31-54.
12. La culture europeenne face aux cultures nationales. W: Imaginer l'Europe. Le marche interieur europeen, tache culturelle et economique. Ouvrage sous la direction de P. Koslowski. Paris 1992 pp. 41-60.
13. Dobro a zlo v strukturach zatrocenia a zla, alebo pohlad na otca Maximiliana Kolbeho. W: Zbiornik prednasok z vychodoslovenskych akademickych dni. Red. Michal Vasko. Presov 1992 pp. 97-106.
14. L'emigration a partir de l'Europe de l'Est: experience et perspective. W: L'imigration d'Europe de l"est, un phenomene nouveau. Red. Comite Catholique pour les Migrations en Europe. Geneva 1993 CCMIE/LII/F/9 pp. 1-18.
15. The Family: Private or Public. W: Private and Public Social Inventions in Modern Societies. Ed. L. Dyczewski, J. Kromkowski, P. Peachey. Paideia Press. Washington 1994 pp. 31-46.
16. Family - Society - State. W: Res Humana nr 1. Warszawa 1995 pp. 51-68.
17. System wartości w świadomości młodzieży. W: Nauki społeczne o młodzieży. Red. T. Ożóg. Lublin 1994 pp. 47-72.
18. Tożsamość i integracja Polaków w Republice Federalnej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy. W: Polonia w Niemczech. Historia i współczesność. Warszawa 1995 pp. 73-90.
19. Necessita del ministero intellettuale per la continuita del carisma e del patrimonio culturale francescano. W: Ministero intellettuale dell'OFMConv alla vigilia del terzo millennio. Atti del III Convegno Internazionale Studiosi OFMConv (Roma 15-17 maggio 1955). Red. S. Jativa, O. Todisco, J. Zambanini. Pontificia Facolta Teologica S. Bonaventura. Roma 1995 pp. 123-139.
20. Der kreative Beitrag der Familie zur Kultur. W: Familie in der Alltagskultur. Polnisch-Österreichischer Workshop Wien 5.-6.Dezember 1994. Hrsg. R. Richter, L. Dyczewski. Wien 1995 pp. 35-44.
21. Polacy w niemieckim państwie narodowym. W: Studia historyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Czesławowi Rajcy. Red. Anna Wiśniewska. Lublin 1995 pp. 167-210.
22. Założenia i warunki integracji mniejszości polskiej ze społeczeństwem niemieckim. W: Polacy w Niemczech. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Muelheim/Ruhr w dniach 20-22 września 1995 r. Red. Michał Lis. Opole 1996 pp. 81-102.
23. Die Kultur als Bindemittel und Ausdruck der Verschiedenartigkeit Europas. W: „Trigon. Kunst, Wissenschaft und Glaube im Dialog". T.7: Auf den Spuren der Freiheit. Einheit Europas, was ist das?. Hrsg Guardini Stiftung. Berlin 1997 pp. 131-141.
24. Kościół katolicki wobec ubóstwa i ludzi ubogich. W: Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Red. S. Golinowska. Warszawa 1997 pp. 370-380.
25. Mit zjednoczonej Europy. W: Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Jerzego Kłoczowskiego. Red. H. Gapski. Cz. I. Lublin 1998 pp. 347-360.
26. Performance of the Polish Culture. W: Values in Polsih Culture. Ed. L. Dyczewski. The Council for Research in Values and Philosophy. Washington 1998 pp. 7-52.
27. Family - Familiality - Home. W: Values in Polish Culture. Ed. L. Dyczewski. The Council for Research in Values and Philosophy. Washington 1998 pp. 53-68.
28. Das Brauchtum als ein intensivierender Faktor des Feierns und der Festfreude. W: Festkultur im Wandel. Ein interkultureller Vergleich zwischen Polen und Österreich. Hrsg. A. Grausgruber, K. Zapotoczky, L. Dyczewski. Universitätsverlag Rudolf Trauner. Linz 1998 pp. 77-92.
29. San Massimiliano Kolbe e la cultura contemporanea. W: San Massimiliano Kolbe e la Nuova Evangelizzazione. Atti del Congresso Internationale. Niepokalanów, Polonia, 19-25 Settembre 1994. A cura di Eugenio Galigano. Centro Internationale „Milizia dell' Immacolata". Roma 1999 pp. 43-60.
30. Dialog kultur w perspektywie europejskiej. W: Polskość i symbioza kultur w integrującej się Europie. Red. Jerzy Damrosz. Ciechanów 2000 pp. 7-21.
31. Lokalny i regionalny obieg kultury medialnej: szansa czy zagłada. W: Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne. Sesja naukowa. Kraków 24-25 lutego 2000. Warszawa 2000 pp. 136-150.
32. Media wobec zmian społecznych. W: Rozumienie zmian społecznych. Red. Elżbieta Hałas. Lublin 2001 pp. 143-172.
33. Rola mediów w kształtowaniu demokracji w III Rzeczpospolitej. W: Janusz Adamowski, Marek Jabłonowski (red). Polskie media u progu XXI wieku. Warszawa 2001 s. 11-28.
34. Media elektroniczne a animacja kulturalna. W: Janusz Gajda, Wiesław Żardecki (red.). Dylematy animacji kulturalnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej s. 41-50.
35. Cechy kulturowe Regionu Lubelskiego. W: L. Dyczewski (red.). Kultura w kręgu wartości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2001 s. 313 - 317.
36. Bezrobocie długoterminowe. Badanie lubelskie. Współautorstwo z D. Wadowski. W: M. Kabaj (red.) Badanie bezrobocia długoterminowego. Raport IPiSS. Zeszyt nr 21. Warszawa 2001 s. 109-190.
37. Die kulturbildende Rolle der Familie. W: Friedrich W. Busch, Ruth Koelblin (Hrsg.). In Hoffnung widerstehen. Beiträge im Kontext wissenschaftsorientierter Bildungsarbeit unter den Bedingungen der deutschen Teilung. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg 2002. s. 243-262.
38. An Intergenerational Family Bond in Poland. W: Rosemarie Nave-Herz (ed.). Family Change and Intergenerational Relations in Different Cultures. Würzburg: Ergon Verlag 2002 pp. 139-214.
39. Die Medien und die Demokratie in Polen / Media i demokracja w Polsce. W: J. Krukowski, O. Theisen (Hrsg.). Kultur und Recht. Materialien der 2. internationalen Tagung zum Thema Medienrecht. Lublin, 18. - 19. Mai 2000 / Kultura i prawo. Materiały II Międzynarodowej Konferencji na temat wolność mediów. Lublin, 18 - 19 maja 2000. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002 s. 30-80.
40. The Symbolics of the Temple in the Ancient and Modern Polish Sciety / Symbolika świątyni w dawnym i nowoczesnym społeczeństwie polskim. In / W: Old and Modern Polish Temples / Świątynie dawnej i obecnej Polski. Jerzy Łużyński (red.). Lublin: Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury „NIKE" 2001 s. 16-24.
41. San Massimiliano organizzatore. Il carisma al servizio dell'evangelizzazione. W: Massimiliano Kolbe nel suo tempo e oggi. Approccio interdisciplinare alla personalita e agli scritti. Red. Eugenio Glignano. Roma: Centro Internationale „Milizia dell'Immacolata" 2003 s. 523-550.
42. Kulturowe aspekty wartości dziecka a urodzenia. W: Systemy wartości a procesy demograficzne. Red. K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiecha. Kraków: Nomos 2003 137-143.
43. Jaka powinna być telewizja publiczna. W: Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne. Red. R. Szwed. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 217-232.
44. Stand der Forschung und Tendenzen des Famlienwandels in Polen. W: Friedrich W. Busch, Wolf-Dieter Scholz (Hrsg). Familienvorstellungen von Jugendlichen. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssytem der Universität Oldenburg 2003 s. 43-66.
45. Rodzina w procesie przemian społeczno-kulturowych w Polsce po 1989 roku. W: Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka. Red. W. Piotrowski. Tarnów: Biblos 2004 s. 18-49.
46. Znaczenie tradycji dla rozwoju narodu i społeczeństwa. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T V: Terytorialne struktury społeczne. Red. D. Niczyporuk. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004 s. 217-224.
47. Praca i kultura. W: Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2004 s. 36-51.
48. Czy media elektroniczne zagrażają więzi rodzinnej. W: Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi. Red. E. Balawajder, A. Jabłoński, ks. J. Szymczyk. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004 s. 243-262.
49. Tradition in Modernity. W: Diversity and Dialogue. Culture and Values in the Age of Globalisation. Essays in Honour of Prof. George F. McLean. Ed. A. Blasco, P. Makariev. Sofia: Minerva 2004 s. 98-110.
50. Konieczność kompetencji medialnej w rodzinie. W: Rodzina-Dziecko-Media. Red. L. Dyczewski. Lublin: Gaudium 2005 s. 332-349.
51. Familialer Wandel in Polen. W: Familie und Gesellschaft. Beiträge zur Familienforschung. Hrsg. F. W. Busch, R. Nave-Herz. Oldenburg: Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg 2005 s. 317-338.
52. Das Fest in der Familie und seine kulturbildende Rolle. W: Beiträge zur Bildungs- und Familienforschung. Hrsg. R. Nave-Herz, W.-D. Scholz. Würzburg: Ergon 2005 s. 245-260.
53. Od tożsamości zamkniętej do otwartej w społeczeństwie wielokulturowym i globalnym. W: Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych. Red. T. Lewowicki, J. Urban, A. Szczypka-Rusz. Cieszyn - Warszawa: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie 2004 s. 54-63.
54. Carisma e spiritualita. W: L'eredita spirituale di san Massimiliano M. Kolbe per la Chiesa oggi. Red. Eugenio Galignano. Roma: Centro Internationale „Milizia dell'Immacolata" 2006 s. 93-118.
55. Famielienvorstellungen Jugendlicher in Polen (współautorstwo z T. Biernat, P. Sobierajski, J. Szulich-Kałuża). W: Familienvorstellungen zwischen Fortschrittlichkeit und Beharrung. Ergebnisse einer Untersuchung von Ehe- und Familienvorstellungen Jugendlicher im internationalen Vergleich. Hrsg. F. Busch, W-D. Scholz. Wuerzburg: Ergon 2006 s. 137-182.
56. Prawo do życia nienarodzonych dobrem osobistym i społecznym. W: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grzesiak. Red. A. Dębiński, M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006 s. 287-299.
57. Wartości w życiu człowieka starego. W: Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. Red. M. Halicka, J. Halicki. Białystok 2006 s. 113-119.
58. Potrzeba tradycji dzisiaj. W: K. Spaleniec (red.). Dzieje Uchań. Uchanie: Wyd. Polihymnia 2006 s.11-20.
59. Wiedza i skuteczność działania dopełniane rozumieniem i aksjologią. W: A. Surdej. Współczesne procesy fragmentaryzacji i dekompozycji. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 2007 s.157-170.
60. Istotne wartości kultury polskiej. W: Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania papieża Jana Pawła II. Referaty wygłoszone na sympozjum w Rzymie, wrzesień 2006. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007 s. 42-77.
61. Rodzina. W: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego. Red. Ks. S. Fel, bp J. Kupny. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007 s. 88-107.
62. Rodzina i jej miejsce w hierarchii wartości młodego pokolenia Europejczyków. Wyniki badań socjologicznych. W: Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie - doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej. Red. Julia Gorbaniuk. Lublin KUL 2007 s. 22-39.
63. Die Rolle der Kultur für die Wirtschaftsentwicklung. In: Kultur und Recht. Materialien der 5. Internationalen Tagung zum Thema Kulturelle Identität der Europaeischen Union und Religiöser Pluralismus. Hrsg. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz. Lublin: TN KUL 2007 s. 331-346.
64. Rodzina pochodzenia wzorem własnej rodziny w świadomości młodzieży. W: Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych. Red. F. Wawro. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s.47-60.
65. Czynniki sprzyjające żywotności kultur mniejszości etnicznych i narodowych. W: Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie. Red. Z. Jasiński, T. Lewowicki. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego 2007 s. 17-32.
66. Los człowieka w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. W: Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela. Red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska_Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman. Opole: Uniwersytet Opolski 2008 s. 121-126.
67. Osobowość Jana Pawła II w przekazach dzienników ogólnopolskich, współautorstwo z Mateusz Kijek. W: Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki. Katowice: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia", Księgarnia św. Jacka 2008 s. 151-179.
68. Dialog chrześcijaństwa z kulturą współczesną: między odwagą apostołów a polityczną poprawnością. W: Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności. Red. Ks. J. Mariański, ks. S. Zięba. Lublin: TN KUL 2008 s. 81-89.
69. Granica polityczna a dyfuzja kulturowa. W: Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2008 s. 251-256.
70. Ein Fenster zur Welt. W: Begegnung der Nationen für ein geeintes Europa. Janineum Jubiläumsfestschrift 1957-2007. Wien 2008 s. 148-151.


Selected articles in the scientific reviews:
1. Problemy rodziny nuklearnej i rodziny szerokiej we współczesnym społeczeństwie. "Roczniki Filozoficzne KUL" 2(1972)159-184.
2. Antropologiczna i kulturowa wartość starości. "Kultura i Społeczeństwo" 1-2(1981)347-353.
3. System wartości w świadomości młodego pokolenia. "Roczniki Nauk Społecznych" T 8 (1980)259-271.
4. Kontinuität und Wandel in den Lebensstilen der polnischen Gesellschaft. "Collectanea Theologica" 53(1983)101-113 fasc. specialis.
5. Familie - Kultur - Religiosität. "Collectanea Theologica" 55(1985)39-87.
6. Arbeit und Kultur. "Renovatio" 3(1986)137-149.
7. Welchen Wert hat die Ausbildung in der modernen Gesellschaft. "Renovatio" 1(1989)35-42.
8. Katholische Erwachsenenbildung in Polen. "FEECA Bulletin" 13(1989)4-6.
9. Chancen und Bedrohungen für die katholische Erwachsenenbildung im heutigen Polen. "FEECA Bulletin" 15(1990)14-17.
10. Sytuacja kobiety w polskim społeczeństwie. "Roczniki Nauk Społecznych KUL" 14(1986)265-308.
11. Polskie organizacje w Monachium. "Przegląd Polonijny" 4(1991)117-127.
12. S. Massimiliano Kolbe difensore dell'umanita e dei diritti umani. "Miles Immaculatae" Anno XXVIII, Fascicolo I, Gennaio-Giugno 1992 s. 136-149.
13. Diaspora czy integracja Polaków w Górnej Austrii. "Studia Polonijne" 14(1992)7-52.
14. Rodzina a społeczeństwo. "Polityka Społeczna" 1(1993)15-19.
15. Rodzina w okresie transformacji systemowej w Polsce. "Polityka Społeczna" 2(1993)s. 1-5.
16. Wartość wykształcenia w nowoczesnym społeczeństwie. "Roczniki Nauk Społecznych KUL" T. 18: 1(1990)273-284.
17. Rodzina i społeczeństwo. "Roczniki Nauk Społecznych KUL" T. 19-20: 1(1991-1992)83-97.
18. Kulturotwórcza rola rodziny. "Studia Polonijne" T.12(1989)39-53.
19. System wartości w świadomości młodzieży. "Ethos" 23(1993)57-74.
20. Słuszna i sprawiedliwa płaca w katolickiej nauce społecznej. "Polityka Społeczna" 1(1994)8-10.
21. Wzajemne relacje: rodzina - państwo w ujęciu katolickiej nauki społecznej. "Zeszyty Naukowe KUL" 3-4(1991)97-106.
22. Płaca sprawiedliwa i słuszna. "Ethos" 4(1995)113-121.
23. Od kultury ludowej do kultury lokalno-regionalnej. "Kultura Wsi" 2(1996)49-62.
24. Poles in Germany, Germans in Poland. The Border and Minorities. "Periphery". Journal of Polish Affairs" Vol. 3. No. ½ (1997)6-9.
25. Podstawy i postulaty polityki społecznej wobec rodziny. „Społeczeństwo" 3(1997)311-326.
26. „Inteligencja życia" nadzieją nowoczesnego społeczeństwa. „Roczniki Nauk Społecznych KUL" T. XXV(1997)253-264.
27. Powinności mediów. „Kronika" Instytut Lecha Wałęsy. Warszawa 2(1997)21-32.
28. Czy łatwo być Polakiem w Niemczech i Niemcem w Polsce. „Odra" R.XXXVIII, 2(1998)7-15.
29. Bezrobocie długookresowe w woj. Lubelskim. Wyniki badań empirycznych. „Polityka Społeczna" 11-12(1998)1-5.
30. Regionalizm - narodowość - ponadnarodowość nowoczesnego społeczeństwa. „Zeszyty Naukowe KUL" 3-4(1998)171-184.
31. Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie. „Kultura i Społeczeństwo" T.XLIV: 1(2000)27-42.
32. Bezrobocie przyczyną ubóstwa. „Zeszyty Naukowe WSZiP im Bogdana Jańskiego" 3(2000)9-22.
33. Telewizja a rodzina: pomiędzy zagrożeniem a szansą. „Roczniki Nauk Społecznych" T. XXVIII-XXIX : 1(2000-2001)129-147.
34. Die Familie im Transformationsprozess Polens. „Zeitschrift für Familienforschung" 13. Jahrgang, Heft 1(2001)5-22.
35. Ekologia medialna. „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna" 2002 nr 4(6) s. 7-11.
36. San Massimiliano organizzatore. Il carisma al servizio dell'evangelizzazione. „Miles Immaculatae" 2002 nr 23 s. 892-922.
37. Więź ze społeczeństwem i dobra jakość telewizji publicznej? „Za ekranem" 2003 nr 3 s. 29-37.
38. Wizjoner Europy. „Ethos" 2003 nr 63-64 s. 207-226.
39. Trwałość i zmienność kultury polskiej. "W kręgu kultury" 2005 nr 1 s. 5-8.
40. Praca w nauczaniu Jana Pawła II. „Rynek Pracy" 2005, lipiec, numer specjalny: Praca w nauczaniu Jana Pawła II s. 7-36.
41. Więź rodzinna a media elektroniczne. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, rok LXVII, zeszyt 1 s. 225-242.
42. Rycerstwo Niepokalanej w ujęciu św. Maksymiliana Kolbego. „Studia Bobolanum" 2006 nr 1 s. 75-92.
43. Współautorstwo z T. Biernat, P. Sobierajski, J. Szulich-Kałuża. Wyobrażenia młodzieży w Polsce o małżeństwie. „Pedagogia Christiana" 2007 nr 1(19) s. 137-156.