Results of our research are presented in publications:

Articles and book chapters

Presentations at international conferences

Presentations at national conferences

Organization of conferences and symposia

 

  

Articles and book chapters

 

 

  

Presentations at international conferences

 • Laguna, M., Mielniczuk, E. (2017, August). Positive affect and innovative behavior of entrepreneurs and their employees: A multilevel study. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
 • Gorgievski, M., Laguna, M., Verhoeff, A. (2017, August). Motivational job design, employee innovative behavior and subjective business performance. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
 • Mielniczuk, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M., Moriano, J. A. (2017, May). Entrepreneur’s personal resources foster employees’ innovative behavior. 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
 • Purc, E., Laguna, M., Moriano, J. A., Gorgievski-Duijvesteijn, M. (2017, May). How entrepreneurs’ personal values are related with employees’ performance? A multilevel study. 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
 • Purc, M., Laguna, M. (2017, May). Employee’s innovative behavior: Personal values’ perspective. 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
 • Laguna, M., Razmus, W. (2017, February). Current issues in social personality psychology. International Scientific Seminar “Public Health: Social, Educational and Psychological Dimensions”, Lublin.
 • Laguna, M. (2016, March). How research in the field of social personality psychology contributes towards building inclusive communities? Referat zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym “Building Inclusive Communities”, Lublin.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, March). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Plakat zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym "Building Inclusive Communities", Lublin.
 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016, March). Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster zaprezentowany na II Polsko-Amerykańskim Seminarium Naukowym „Building Inclusive Communities”, Lublin.
 • Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, December). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Referat wygłoszony na międzynarodwej konferencji naukowej "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA.
 • Żaliński, A., Laguna, R., Razmus, W. (2015, December). Entrepreneurship as a form of labor market inclusion: The role of personal resources in entrepreneurial activities. Oral presention at Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference, Boston, USA,
 • Laguna, M., Źaliński, A., Razmus, W. (2015, September). Reciprocal relationships between Self-efficacy, positive affect, and work engagement in Entrepreneurs. Poster presented at the Small Group Meeting European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Brussels.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Laguna, M. (2015, July). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Wałachowska, K., Zych, K., Wajda, A., Razmus, W. (2015, July). Polish adaptation of the authentic leadership questionnaire. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, July). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Oral presention at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Samardakiewicz, E., Gonerski, D., Gorbaniuk, O. (2014, November). Dispositional attribution of company success by the external observers. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw.

 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, November). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw. 

 • Żaliński, A., Razmus, W., Laguna, M. (2014, July). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. Oral presentation at the 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

 

 

  

Presentations at national conferences

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, September). Corporate social responsibility and employees' innovative behavior in SME's. Oral presentation at V International Conference Psychology - Consumption -Quality of Life in the age of welath and poverty, Gdansk, Poland
 • Razmus, W., Łaguna, M., Malec, J., Kostrzewa, P., Banaś, A., Drozdowska, A., Kociuba, J. (2016, September). Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi spostrzegają sukces przedsiębiorczy. Oral presention at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych. Oral presention at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Polska adaptacja Kwestionariusza Zachowań Innowacyjnych. Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). W jaki sposób wartości pracowników przyczyniają się do ich innowacyjności? Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, May). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Poster presented at 2nd PSPO Congress, Sopot.

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, maj). Percepcja skuteczności działań CSR przez pracowników i przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorstw. Oral presention at the 2nd PSPO Congress, Sopot, Poland

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O., Plewko, A., Wójcik, M., Wołowiec, M., Śliwka, K., Kowalski, D. (2016, maj). Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Poster presented at X Psychology of economic conference, Katowice, Poland.

 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2016, May).  Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Oral presention at the 2nd PSPO Congress, Sopot, Poland
 • Mielniczuk, E. Razmus, W., Laguna M. (2016, April). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Oral presention at the 4th Cross-cultural section of PSPS Congress, Lublin, Poland
 • Mielniczuk, E., Laguna, M. (2016, March).Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster presented at II Polish-American scientific seminar „Building Inclusive Communities”, Lublin, Poland

 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2015, September). Afekt w pracy przedsiębiorców – Analiza struktury czynnikowej. Poster presented at the 12th PSPS conference, Łódź.

 • Laguna, M. (2015, March). Innowacyjność przedsiębiorcza z perspektywy psychologicznej. Oral presentation at the conference: “Innovative man – organization – economy”, Lublin.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2014, December). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Poster presented at the 1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.
 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, December). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Oral presentation at the Polish Association of Organizational Psychology congress, Warsaw.
 • Laguna, M. (2014, September). Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów. Invited lecture at the 35th PTP conference: “Psychology in a changing world", Bydgoszcz.
 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, September). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Oral presentation at the 35th PTP congres: „Psychology in a changing world", Bydgoszcz.

 

 

  

Organization of conferences and symposia


Symposium at EAWOP Congress

Symposium "Personal and work-related resources and entrepreneurship"
the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP) to be held in Dublin, Ireland, 2017. Convenera: Mariola Laguna and Marjan Gorgievski-Duijvesteijn, presenters:

 • Entrepreneur’s personal resources foster employees’ innovative behavior
  Emilia Mielniczuk1, Mariola Laguna1, Marjan Gorgievski-Duijvesteijn2, Juan Antonio Moriano3
  1The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland; 2Erasmus University Rotterdam, The Netherlands; 3 Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain
 • Higher income = better health? A longitudinal study of entrepreneur income and well-being
  Dominika Wach1, Andrea Augustin1, Ute Stephan2, and Jürgen Wegge1
  1Technische Universität Dresden, Germany; 2 Aston Business School, UK
 • Creativity and entrepreneurial intentions
  Ana Laguía, Juan Antonio Moriano, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain
 • Employment or self-employment of young people? The role of parents, traits and values
  Martin Lukeš, Ondřej Dvouletý, University of Economics, Prague, Czech Republic

 


 

Symposium at PSPS Congress

Symposium "Zagadnienia psychologii pracy i organizacji ujmowane z perspektywy psychologii społecznej"at the 13th PSPS Conference, Wrocław, 2016, convener: Mariola Laguna, presenters:

 • Anna Oleszkiewicz, Kinga Lachowicz-Tabaczek - Forma czy treść przekazu? Przesłanki wnioskowania o sprawczości i wspólnotowości a zaufanie w organizacji
 • Wiktor Razmus, Mariola Łaguna, Jakub Malec, Paulina Kostrzewa, Aneta Banaś, Agata Drozdowska, Justyna Kociuba - Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi spostrzegają sukces przedsiębiorczy
 • Ewelina Smoktunowicz, Roman Cieślak - Przeniesienie konfliktu praca–dom/dom–praca oraz przekonań o własnej skuteczności w kontekście wymagań oraz stresu związanych z pracą i domem
 • Ewelina Purc, Mariola Łaguna - Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych

 


 

Symposium at ECP Congress

Symposium “Entrepreneurship: Psychological perspective and new findings” at the 14th European Congress of Psychology, Milan, 2015. Convener: Mariola Laguna, presenters:

 • The social perception of the entrepreneur and its effects on entrepreneurial attitudes, intention and support - Garazi Azanza, Leire Gartzia, Deusto Business School, Bilbao (Bizkaia), Spain
 • Entrepreneurs are not risk prone, they are brave - Artur Domurat, University of  Warsaw, Poland
 • The entrepreneurial potential at the team level: A proxy for a longitudinal approach - António Caetano, Susana Correia Santos, Sílvia Fernandes Costa, ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
 • Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations - Adam Żaliński, Wiktor Razmus, Mariola Laguna, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Discussant: Lorraine Uhlaner, Professor of Entrepreneurship, EDHEC Business School, Roubaix, France.