Articles and book chapters

 

Presentations at international conferences

 • Żaliński, A., Laguna, R., Razmus, W. (2015, December). Entrepreneurship as a form of labor market inclusion: The role of personal resources in entrepreneurial activities. Oral presention at Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference, Boston, USA,

 • Laguna, M., Źaliński, A., Razmus, W. (2015, September). Reciprocal relationships between Self-efficacy, positive affect, and work engagement in Entrepreneurs. Poster presented at the Small Group Meeting European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Brussels.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Laguna, M. (2015, July). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Wałachowska, K., Zych, K., Wajda, A., Razmus, W. (2015, July). Polish adaptation of the authentic leadership questionnaire. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, July). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Oral presention at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Samardakiewicz, E., Gonerski, D., Gorbaniuk, O. (2014, November). Dispositional attribution of company success by the external observers. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw.

 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, November). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw. 

 • Żaliński, A., Razmus, W., Laguna, M. (2014, July). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. Oral presentation at the 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

 

Presentations at national conferences

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, september). Corporate social responsibility and employees' innovative behavior in SME's. Oral presentation at V International Conference Psychology - Consumption -Quality of Life in the age of welath and poverty, Gdansk, Poland
 • Razmus, W., Łaguna, M., Malec, J., Kostrzewa, P., Banaś, A., Drozdowska, A., Kociuba, J. (2016, September). Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi spostrzegają sukces przedsiębiorczy. Oral presention at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych. Oral presention at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Polska adaptacja Kwestionariusza Zachowań Innowacyjnych. Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). W jaki sposób wartości pracowników przyczyniają się do ich innowacyjności? Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, May). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Poster presented at 2nd PSPO Congress, Sopot.

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, maj). Percepcja skuteczności działań CSR przez pracowników i przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorstw. Oral presention at the 2nd PSPO Congress, Sopot, Poland

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O., Plewko, A., Wójcik, M., Wołowiec, M., Śliwka, K., Kowalski, D. (2016, maj). Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Poster presented at X Psychology of economic conference, Katowice, Poland.

 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2016, May).  Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Oral presention at the 2nd PSPO Congress, Sopot, Poland
 • Mielniczuk, E. Razmus, W., Laguna M. (2016, April). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Oral presention at the 4th Cross-cultural section of PSPS Congress, Lublin, Poland
 • Mielniczuk, E., Laguna, M. (2016, March).Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster presented at II Polish-American scientific seminar „Building Inclusive Communities”, Lublin, Poland

 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2015, September). Afekt w pracy przedsiębiorców – Analiza struktury czynnikowej. Poster presented at the 12th PSPS conference, Łódź.

 • Laguna, M. (2015, March). Innowacyjność przedsiębiorcza z perspektywy psychologicznej. Oral presentation at the conference: “Innovative man – organization – economy”, Lublin.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2014, December). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Poster presented at the 1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.
 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, December). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Oral presentation at the Polish Association of Organizational Psychology congress, Warsaw.
 • Laguna, M. (2014, September). Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów. Invited lecture at the 35th PTP conference: “Psychology in a changing world", Bydgoszcz.
 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, September). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Oral presentation at the 35th PTP congres: „Psychology in a changing world", Bydgoszcz.

 

Organization of conferences and symposia

 • Symposium "Zagadnienia psychologii pracy i organizacji ujmowane z perspektywy psychologii społecznej"at the 13th PSPS Conference held 16-18 September 2016 in Wrocław.

Convenor:

Mariola Laguna

Presenters:

Garazi Azanza, PhD, University of Deusto, Spain

Anna Oleszkiewicz, Kinga Lachowicz-Tabaczek - Forma czy treść przekazu? Przesłanki wnioskowania o sprawczości i wspólnotowości a zaufanie w organizacji
Wiktor Razmus, Mariola Łaguna, Jakub Malec, Paulina Kostrzewa, Aneta Banaś, Agata Drozdowska, Justyna Kociuba - Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi spostrzegają sukces przedsiębiorczy
Ewelina Smoktunowicz, Roman Cieślak - Przeniesienie konfliktu praca–dom/dom–praca oraz przekonań o własnej skuteczności w kontekście wymagań oraz stresu związanych z pracą i domem
Ewelina Purc, Mariola Łaguna - Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych

 

 • Symposium “Entrepreneurship: Psychological perspective and new findings” at the 14th European Congress of Psychology, Milan, July 2015.

Convenor:

Mariola Laguna, PhD, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Presenters:

Garazi Azanza, PhD, University of Deusto, Spain

António Caetano, Professor, ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa, Portugal

Sílvia Fernandes Costa,ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa, Portugal

Artur Domurat, PhD, University of Warsaw, Poland

Leire Gartzia, PhD, Deusto Business School, Spain

Wiktor Razmus, PhD, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Susana Correia Santos, PhD, ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa, Portugal

Adam Żaliński, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Discussant:

Lorraine Uhlaner, Professor of Entrepreneurship, EDHEC Business School, Roubaix, France.