Results of our research are presented in publications:

Articles and book chapters

Presentations at international conferences

Presentations at national conferences

Organization of conferences and symposia

 

  

Articles and book chapters

 

 

  

Presentations at international conferences

 • Laguna, M., Mielniczuk, E. (2017, August). Positive affect and innovative behavior of entrepreneurs and their employees: A multilevel study. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
 • Gorgievski, M., Laguna, M., Verhoeff, A. (2017, August). Motivational job design, employee innovative behavior and subjective business performance. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, GA.
 • Mielniczuk, E., Laguna, M., Gorgievski-Duijvesteijn, M., Moriano, J. A. (2017, May). Entrepreneur’s personal resources foster employees’ innovative behavior. 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
 • Purc, E., Laguna, M., Moriano, J. A., Gorgievski-Duijvesteijn, M. (2017, May). How entrepreneurs’ personal values are related with employees’ performance? A multilevel study. 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
 • Purc, M., Laguna, M. (2017, May). Employee’s innovative behavior: Personal values’ perspective. 18th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP), Dublin.
 • Laguna, M., Razmus, W. (2017, February). Current issues in social personality psychology. International Scientific Seminar “Public Health: Social, Educational and Psychological Dimensions”, Lublin.
 • Laguna, M. (2016, March). How research in the field of social personality psychology contributes towards building inclusive communities? Referat zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym “Building Inclusive Communities”, Lublin.
 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, March). Innovative behavior as a prevention against social exclusion. Plakat zaprezentowany na II Amerykańsko-Polskim Seminarium Naukowym "Building Inclusive Communities", Lublin.
 • Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2016, March). Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster zaprezentowany na II Polsko-Amerykańskim Seminarium Naukowym „Building Inclusive Communities”, Lublin.
 • Wałachowska, K., Purc, E., Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2015, December). Innovation in organizations as a remedy against social exclusion. European perspective. Referat wygłoszony na międzynarodwej konferencji naukowej "Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference", Boston, USA.
 • Żaliński, A., Laguna, R., Razmus, W. (2015, December). Entrepreneurship as a form of labor market inclusion: The role of personal resources in entrepreneurial activities. Oral presention at Building Inclusive Communities: Neighborhoods to Nations Global Conference, Boston, USA,
 • Laguna, M., Źaliński, A., Razmus, W. (2015, September). Reciprocal relationships between Self-efficacy, positive affect, and work engagement in Entrepreneurs. Poster presented at the Small Group Meeting European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), Brussels.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Laguna, M. (2015, July). Work-related self-efficacy, positive affect and innovative behaviour at work: evidence from Poland. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Wałachowska, K., Zych, K., Wajda, A., Razmus, W. (2015, July). Polish adaptation of the authentic leadership questionnaire. Poster presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2015, July). Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations. Oral presention at the 14th European Congress of Psychology, Milan (in English).

 • Samardakiewicz, E., Gonerski, D., Gorbaniuk, O. (2014, November). Dispositional attribution of company success by the external observers. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw.

 • Ujas, J., Purc, E., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Razmus, W., Łaguna, M. (2014, November). Innovation in organisation: The role of self-efficacy and work-related affect in employees. Poster presented at the International conference: “What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Warsaw. 

 • Żaliński, A., Razmus, W., Laguna, M. (2014, July). Positive beliefs, affects, and engagement: Gain spirals in entrepreneurs. Oral presentation at the 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

 

 

  

Presentations at national conferences

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, September). Corporate social responsibility and employees' innovative behavior in SME's. Oral presentation at V International Conference Psychology - Consumption -Quality of Life in the age of welath and poverty, Gdansk, Poland
 • Razmus, W., Łaguna, M., Malec, J., Kostrzewa, P., Banaś, A., Drozdowska, A., Kociuba, J. (2016, September). Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi spostrzegają sukces przedsiębiorczy. Oral presention at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych. Oral presention at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Polska adaptacja Kwestionariusza Zachowań Innowacyjnych. Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). W jaki sposób wartości pracowników przyczyniają się do ich innowacyjności? Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.

 • Purc, E., Łaguna, M. (2016, May). Wartości osobiste a zachowania innowacyjne pracowników. Poster presented at 2nd PSPO Congress, Sopot.

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O. (2016, maj). Percepcja skuteczności działań CSR przez pracowników i przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorstw. Oral presention at the 2nd PSPO Congress, Sopot, Poland

 • Samardakiewicz, E., Gorbaniuk, O., Plewko, A., Wójcik, M., Wołowiec, M., Śliwka, K., Kowalski, D. (2016, maj). Społeczna odpowiedzialność biznesu z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Poster presented at X Psychology of economic conference, Katowice, Poland.

 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2016, May).  Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Oral presention at the 2nd PSPO Congress, Sopot, Poland
 • Mielniczuk, E. Razmus, W., Laguna M. (2016, April). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Oral presention at the 4th Cross-cultural section of PSPS Congress, Lublin, Poland
 • Mielniczuk, E., Laguna, M. (2016, March).Personal resources foster innovative behaviour of entrepreneurs and serve as buffers against economic exclusion. Poster presented at II Polish-American scientific seminar „Building Inclusive Communities”, Lublin, Poland

 • Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2015, September). Afekt w pracy przedsiębiorców – Analiza struktury czynnikowej. Poster presented at the 12th PSPS conference, Łódź.

 • Laguna, M. (2015, March). Innowacyjność przedsiębiorcza z perspektywy psychologicznej. Oral presentation at the conference: “Innovative man – organization – economy”, Lublin.

 • Purc, E., Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2014, December). Czy odniosłeś sukces? Wskaźniki sukcesu przedsiębiorczego. Poster presented at the 1st Polish conference: “Innovations in Practice”, Lublin.
 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, December). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Oral presentation at the Polish Association of Organizational Psychology congress, Warsaw.
 • Laguna, M. (2014, September). Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów. Invited lecture at the 35th PTP conference: “Psychology in a changing world", Bydgoszcz.
 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2014, September). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Problemy z tłumaczeniem terminów. Oral presentation at the 35th PTP congres: „Psychology in a changing world", Bydgoszcz.

 

 

  

Organization of conferences and symposia


Symposium at EAWOP Congress

Symposium "Personal and work-related resources and entrepreneurship"
the European Association of Work and Organizational Psychology Congress (EAWOP) to be held in Dublin, Ireland 17- 20 May 2017. Convenera: Mariola Laguna and Marjan Gorgievski-Duijvesteijn, presenters:

 • Entrepreneur’s personal resources foster employees’ innovative behavior
  Emilia Mielniczuk1, Mariola Laguna1, Marjan Gorgievski-Duijvesteijn2, Juan Antonio Moriano3
  1The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland; 2Erasmus University Rotterdam, The Netherlands; 3 Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain
 • Higher income = better health? A longitudinal study of entrepreneur income and well-being
  Dominika Wach1, Andrea Augustin1, Ute Stephan2, and Jürgen Wegge1
  1Technische Universität Dresden, Germany; 2 Aston Business School, UK
 • Creativity and entrepreneurial intentions
  Ana Laguía, Juan Antonio Moriano, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain
 • Employment or self-employment of young people? The role of parents, traits and values
  Martin Lukeš, Ondřej Dvouletý, University of Economics, Prague, Czech Republic

 


II Working Group Meeting on Organizational Behavior

Erasmus University, Rotterdam 23-25 November 2016

 

Aim of the meeting: to advance knowledge on organizational behavior: leadership, innovativeness, job-related affect, personal resources.

 

Participants: Marjan Gorgievski, Mariola Laguna, Karolina Wałachowska, Wiktor Razmus 

 


Symposium at PSPS Congress

Symposium "Zagadnienia psychologii pracy i organizacji ujmowane z perspektywy psychologii społecznej"at the 13th PSPS Conference held 16-18 September 2016 in Wrocław, convener: Mariola Laguna, presenters:

 • Anna Oleszkiewicz, Kinga Lachowicz-Tabaczek - Forma czy treść przekazu? Przesłanki wnioskowania o sprawczości i wspólnotowości a zaufanie w organizacji
 • Wiktor Razmus, Mariola Łaguna, Jakub Malec, Paulina Kostrzewa, Aneta Banaś, Agata Drozdowska, Justyna Kociuba - Ludzka twarz sukcesu, czyli jak partnerzy biznesowi spostrzegają sukces przedsiębiorczy
 • Ewelina Smoktunowicz, Roman Cieślak - Przeniesienie konfliktu praca–dom/dom–praca oraz przekonań o własnej skuteczności w kontekście wymagań oraz stresu związanych z pracą i domem
 • Ewelina Purc, Mariola Łaguna - Wartości cenione przez przedsiębiorców a zachowania innowacyjne ich podwładnych

 


 

Symposium at ECP Congress

Symposium “Entrepreneurship: Psychological perspective and new findings” at the 14th European Congress of Psychology, Milan, July 2015. Convener: Mariola Laguna, presenters:

 • The social perception of the entrepreneur and its effects on entrepreneurial attitudes, intention and support - Garazi Azanza, Leire Gartzia, Deusto Business School, Bilbao (Bizkaia), Spain
 • Entrepreneurs are not risk prone, they are brave - Artur Domurat, University of  Warsaw, Poland
 • The entrepreneurial potential at the team level: A proxy for a longitudinal approach - António Caetano, Susana Correia Santos, Sílvia Fernandes Costa, ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
 • Self-efficacy, positive affect, and entrepreneurial success: Longitudinal relations - Adam Żaliński, Wiktor Razmus, Mariola Laguna, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 • Discussant: Lorraine Uhlaner, Professor of Entrepreneurship, EDHEC Business School, Roubaix, France.

 


 

The I Working Group Meeting on Organizational Behavior

Social Personality Psychology Lab, Lublin 26-28th of April 2016

 

Aim of the meeting: to advance knowledge on organizational behavior: leadership, innovativeness, job-related affect, personal resources and employees’ values.

Working Group Meeting was accompanied by an open invited lecture by  Marjan Gorgievski (Erasmus University Rotterdam), 28th of April 2016, 12.30, room CTW-304.

Participants: Marjan Gorgievski, Mariola Laguna, Emilia Mielniczuk, Ewelina Purc, Wiktor Razmus