Dnia 29 kwietnia 2010 roku (czwartek) w sali C-1031 Collegium Jana Pawła II KUL odbyło się Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL. Spotkanie przebiegało według nastepującego porządku:

  • Zagajenie Wiceprezesa TN KUL prof. dr. hab. ANTONIEGO KOŚCIA SVD
  • Wręczenie Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2009 prof. dr. hab. ANTONIEMU B. STĘPNIOWI poprzedzone laudacją dr. hab. JACKA WOJTYSIAKA, prof. KUL, i odczytaniem telegramu gratulacyjnego od Władz Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie − Laureat jest doktorem honoris causa tej Uczelni. Nagroda przyznawana jest corocznie „za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego”.
  • Odczyt prof. dr. hab. ANTONIEGO B. STĘPNIA Natura i funkcje. Człowiek pośród bytów. Tekst odczytu poprzedzony ludacją i wzbogacony fotografiami z uroczystości zostanie opublikowany w serii wydawniczej TN KUL „Wykłady i przemówienia”.
  • Raut w Mensie Akademickiej KUL

 

Relacja w „Panoramie Lubelskiej”

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2010, godz. 18:18 - Stanisław Sarek