Dnia 19 maja 2009 r. w sali C-1031 Collegium Jana Pawła II odbyło się Publiczne Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL, którego głównym punktem było uroczyste wręczenie Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego, przyznawanej co roku „za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego”. Zebranie otworzył Prezes TN KUL, ks. prof. dr hab. AUGUSTYN ECKMANN, który przywitał uczestników, a zwłaszcza Gościa honorowego – prof. dr hab. JADWIGĘ PUZYNINĘ, tegoroczną Laureatkę Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego, oraz przedstawił istotne fakty z historii i obecnej działalności Towarzystwa Naukowego KUL, obchodzącego w tym roku jubileusz 75-lecia istnienia. Bardziej szczegółowe dane o działalności naukowo-wydawniczej Towarzystwa w 2008 r. zawarł w swoim sprawozdaniu Sekretarz Generalny TN KUL, prof. dr hab. STANISŁAW OLCZAK.

W drugiej, zasadniczej części zebrania najpierw głos zabrał prof. dr hab. JERZY BARTMIŃSKI (UMCS), wygłaszając laudację, uzasadniającą  przyznanie Nagrody prof. JADWIDZE PUZYNINIE, a następnie Prezes TN KUL w towarzystwie Wiceprezesa i Skarbnika wręczył Laureatce statuetkę i dyplom Nagrody. Ostatnią częścią spotkania był odczyt prof. dr hab. JADWIGI PUZYNINY Językoznawca współczesny jako współbadacz i animator kultury duchowej.

 

Krótka relacja telewizyjna w Panoramie Lubelskiej

 

Galeria zdjęć z uroczystości w serwisie KUL

O Laureatce, Prof. dr hab. Jadwidze Puzyninie

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2009, godz. 21:21 - Stanisław Sarek