ogolnopolski-zjazd-cywilist1_283_283

[Szczegóły]

 

Józef J. Skoczylas, Dariusz P. Kała, Paweł Potakowski

ISBN: 978-83-7363-825-9

Stron: 382

Format: B5

Rok wydania: 2009


Spis treści

 

Wykaz skrótów

Podziękowania

Słowo wstępne Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Słowo wstępne Prof, dr hab. Józefa J. Skoczylasa

Kodeks cywilny
Dr Michał Chajda, Perspektywy zmian polskiego prawa cywilnego
Mariusz Sudoł, Aksjologia konstytucyjna w świetle wykładni przepisów Kodeksu cywilnego
Bohdan Widła, Wpływ regulacji wspólnotowych na prawo zobowiązań. Polskie perspektywy na tle doświadczeń innych państw
Grzegorz Olszowski, Skarga pauliańska na tle polskiego prawa
Michał Skwarzyński, Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych
Szymon Kukułka, Użytkowanie wieczyste - prawie jak własność
Wojciech Zasadowski, Rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności. Hipoteki a Dług Gruntowy
Marcin Więcław, Charakterystyka prawna kary umownej
Aneta K. Podsiadła, Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny na tle kodeksu cywilnego
Dariusz Kowalski, Znaczenie płci w części ogólnej kodeksu cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego
Dr Joanna Nowińska, Analiza nowelizacji K.p.c. po roku 1990 w kontekście aksjologii demokratycznego państwa prawa (wybrane regulacje)
Iga Bałos, Umowa jurysdykcyjna zawarta na podstawie Konwencji lugańskiej z 16.09.1988 r. w wybranym orzecznictwie sądów polskich i ETS
Krzysztof Wawrzyniak, Wpływ dyrektywy 2008/52/WE na kierunki rozwoju mediacji w Polsce
Dariusz P. Kała, Charakter prawny zapisu na sąd polubowny
Konrad Kobyłko, Klauzula obejścia prawa podatkowego w przepisach Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania cywilnego
Rafał Dybka, Wsteczna moc orzeczeń sądów wieczystoksięgowych
Paweł Siwerski, Terminy zawite w postępowaniu gospodarczym
Jan Podkowik, Problem legitymacji czynnej byłego akcjonariusza do zaskarżania uchwal walnego zgromadzenia akcjonariuszy
Ewelina Streit, Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej 
Krystian Browarny, Dowód z taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających i przenoszących dźwięki w postępowaniu cywilnym
Ewelina M. Bartołd, Formalizm czynności procesowych w postępowaniu cywilnym

Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Katarzyna Klibisz, Istota i przydatność dowodu pochodzącego z badań DNA w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa
Mateusz Dończyk, Michał Plocke, Uznanie dziecka w prawie rodzinnym
Mateusz Michalski, Problem macierzyństwa zastępczego w prawie rodzinnym
Wojciech Białogłowski, Ochrona dobra dziecka jako gwarancja konstytucyjna w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego
Marcin Pluta, Wina w rozwodzie
Kamila Nowosad, Instytucje chroniące małżeństwo w trakcie postępowania rozwodowego
Grzegorz Szudy, Wspólność łączna w małżeńskich ustrojach majątkowych - Problematyka zarządu
Łukasz Walter, Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
Rafał Ziejewski, Charakter prawny odpowiedzialności na podstawie art. 41 Kr.o

Dodatek

Dariusz Kwiatkowski, Zawieranie umów przez Internet
Karol Smoter, Unieważnienie małżeństwa w świetle przepisów polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Organizacje studenckie - uczestnicy Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów KUL, 2009 r.
Program konferencji
Zdjęcia z konferencji

 

Sponsorzy publikacji pokonferencyjnej:

 

 

logo_skok_chmiel_455_01_455

 

 

 

logo_izba_radcw_lbl_120

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 20:05 - Marta Ordon