a._lukasik-turecka

Agnieszka Łukasik-Turecka, Zmiana usytuowania radia w komunikowaniu politycznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018
Autor: Michał Iwanowski
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2018, godz. 10:10 - Michał Iwanowski