Artykuły

 • Czyż, A. (w recenzji). Effect of vividness of visual imagery, mood and audio-tekst order on external source monitoring. European Journal of Psychology.
 • Talik, W., Czyż, A., Łaguna, M. (2010). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. W: G. Grzymał-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna (s. 344-350). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Czyż, A. (2009). Zjawisko „ślepoty na zmiany”, relacja fiksacja-uwaga-świadomość, a metoda FRP (Fixation Related Potentials). Poznańskie Forum Kognitywistyczne-teksty pokonferencyjne (ISSN 16899768), 4, 81-93. http: //pfk.wikidot.com/nasze-wydawnictwa

 

Wystąpienia konferencyjne

 • Czyż, A. (2010). Neural and behavioral correlates of ‘looking but not seeing’ effect. Poster przygotowany na międzynarodową konferencję w ramach corocznego zjazdu INS (International Neuropsychological Society). Kraków, 30.06-03.07.2010.
 • Czyż, A. (2010). Wpływ czasu ekspozycji komunikatu wizualnego na wielkość zjawiska niedostrzegania zmian występującego w warunkach fiksacji krytycznych. Referat przygotowany na II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Lublin, 15-17.09.2010.
 • Stróżak, P., Czyż, A. (2010). Wprowadzenie do metod mózgowych potencjałów wywołanych (ERP i FRP). Warsztat poprowadzony w ramach Dni Mózgu 5. Lublin, 19-21.03.2010.
 • Szubielska, M., Bałaj, B., Czyż, A. (2010). Odbiór fotografii artystycznej poprzez stereotyp niepełnosprawności twórcy. Referat przygotowany na II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Lublin, 15-17.09.2010.
 • Czyż, A. (2009). Zjawisko „ślepoty na zmiany”, relacja fiksacja-uwaga-świadomość, a metoda FRP (Fixation Related Potentials). Referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji w ramach 5 Poznańskiego Forum Kognitywistycznego. Poznań, 05-06.12.2009.
 • Talik, W., Czyż, A. Łaguna, M. (2008). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. Poster przedstawiony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Migracje po wejściu Polski do Unii Europejskiej - perspektywa psychologiczna i socjologiczna. Warszawa, 29-30.05.2008.

 

Inne wystąpienia

 • Czyż, A. (2010). Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowanie niedostrzegania zmian w scenie wizualnej. Dyskusja z udziałem Zygmunta Pizło, profesora Departament of Psychological Sciences, Purdue University, West Lafayette, Indiana, U.S.A., w ramach seminarium pt. Percepcja wzrokowa obiektów trójwymiarowych: historia-psychofizyka-modele symulacyjne. Lublin, 05.03.2010.

 

Granty

 • 2009-2012: Grant badawczy promotorski MNiSW (nr N N106 167437) Behawioralne i neurofizjologiczne uwarunkowania niedostrzegania zmian w scenie wizualnej (wykonawca projektu: A. Czyż; kierownik projektu: P. Francuz).

 

Stypendia

 • 2010: Stypendium naukowe przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • 2009/2010: Naukowe stypendium doktoranckie Instytutu Psychologii KUL.
Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2010, godz. 10:11 - Paweł Augustynowicz