Artykuły recenzowane

2010

Stróżak, P. (2010). Wpływ skryptu i sugestii na powstawanie fałszywych rozpoznań, Przegląd Psychologiczny, 53 (4), 463-478.

 

2009

Stróżak, P. (2009). Can we predict the creation of false recognitions from event-related brain potentials recorded during encoding? Acta Neurobiologiae Experimentalis, 69 (3), 367.

 

2008

Stróżak, P. (2008). Mindfulness/mindlessness as a new factor influencing false memories: evidence from imagination inflation and modified premature cognitive commitment study. Polish Psychological Bulletin, 39, 4, 202-208. http://versita.metapress.com/content/u67x352kn3r79152/?p=adea8797296b479ca9e7cd984c695f9c&pi=3

 

Konferencje

2011

Stróżak, P. (2011). How the concreteness of encoded words influence the familiarity and recollection processes in the recognition memory? An event-related potentials (ERP) study. Poster przedstawiony podczas 5th International Conference on Memory, The University of York, England, UK, 31.07.-5.08.2011.

 

Stróżak, P. (2011). How the concreteness of encoded words influence the familiarity and recollection processes in the recognition memory? An event-related potentials (ERP) study. Refereat wygłoszony podczaskonferencji NEURONUS 2011 Student Neuroscience Conference, Kraków, 15-17.04.2011.

 

2010

Stróżak, P. (2010). The Encoding and False Recognition of Common and Abstract Nouns. An Event-Related Potentials (ERP) Study. Poster przedstawiony podczas International Neuropsychological Society Mid-Year Meeting, Kraków, 30.06.-3.07.2010.

 

2009

Stróżak, P. (2009). Can we predict the creation of false recognitions from event-related brain potentials recorded during encoding? Poster przedstawiony podczas 9th International Congress of The Polish Neuroscience Society. Warszawa, 09-12.09.2009.

 

2008

Stróżak, P. (2008). Rola skryptów i wyobraźni w powstawaniu fałszywych wspomnień. Referat wygłoszony podczas XXXIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poznań, 24-27.09.2008.

 

Stróżak, P. (2008). False memories. The influence of script and suggestion. Poster przedstawiony podczas 2nd Biennial Symposium on Personalisty and Social Psychology. Warszawa, 18-21.09.2008.

 

Stróżak, P. (2008). Rola skryptów i wyobraźni w powstawaniu fałszywych wspomnień. Referat wygłoszony podczas II Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej. Kraków, 25-27.04.2008.

 

2006

Stróżak, P. (2006). Mindfulness or mindlessness? The influence of state of mind on the creation of false memories. Referat wygłoszony podczas 1st National Conference for Junior Researchers on Social Psychology and Social Cognition. Warszawa, 18.06.2006.

 

Granty i stypendia

2011-2012

Stypendium doktoranckie w ramach projektu Stypendia naukowe dla doktorantów II, finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przyznawane dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny http://www.rsi.lubelskie.pl/stypendiaii-10.php?wsk=styii

 

2010-2012

Promotorski grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N106 022538), przyznany na realizację pracy doktorskiej Wpływ siły powiązań semantycznych i czasu ekspozycji słów na ich kodowanie. Badania mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (ERP).

 

2007-2011

Stypendium doktoranckie Rektora KUL oraz stypendium za wyniki w nauce dla doktorantów.

Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2013, godz. 13:37 - Paweł Stróżak