Artykuły i rozdziały w książkach

 • Zapała, D., Bałaj, B. (2012). Eye Tracking and Head Tracking – The two approaches in assistive technologies. W: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, s. 2406-2415. Hradec Králové, Česká republika: MAGNANIMITAS. ISBN 978-80-905243-3-0.
 • Szubielska, M., Bałaj, B., Fudali-Czyż, A. (2012). Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy. Psychologia Społeczna, 4, 342-357.
 • Bałaj, B. (2012). Paivi Majaranta, Hirotaka Aoki, Mick Donegan, Dan Witzner Hansen, John Paulin Hansen, Aulikki Hyrskykari, Kari-Jouko Raiha (Eds.) “Gaze Interaction and Applications of Eye Tracking: Advances in Assistive Technologies”. Hershey, PA: IGI Global, 2012, ss. 382 (recenzja). Roczniki Psychologiczne, 15(3), 109-111.
 • Bałaj, B. (2012). Analizy ilościowe i jakościowe danych okoruchowych w psychologii poznawczej. W: Zastosowania ststystyki i data mining w badaniach naukowych (Materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska w październiku 2012r. W Warszawie, s. 43-58), Kraków: StatSoft Polska.
 • Bałaj, B., Francuz, P. (2012). Siła podobieństwa w ruchach oczu wykonywanych podczas oglądania i wyobrażania sobie obiektów – czynniki modyfikujące. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2(18), 63-76.
 • Bałaj, B. (2011). The task-oriented and success-oriented need of achievement and self-image. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 2, 16-19.
 • Cudo, A., Zabielska, E., Bałaj, B. (2011). Wprowadzenie do problematyki interfejsów mózg-komputer. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec, D. Musiał, M. Wiechetek (red.), Studia z Psychologii w KUL, t. 17. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Bałaj, B. (2011). Analiza i interpretacja ruchów oczu w skaningu wyobrażeniowym. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec, D. Musiał, M. Wiechetek (red.), Studia z Psychologii w KUL, t. 17. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Bałaj, B. (2008). Stephen M. Kosslyn, William L. Thompson, Giorgio Ganis, “The case for mental imagery”. New York: Oxford University Press 2006, ss. 248. Przegląd Psychologiczny, 51, 2, 261-264.
 • Bałaj, B. (2007). Umysłowa symulacja z wykorzystaniem wyobraźni motorycznej. Przegląd teorii i badań. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią(s. 231-247). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 

Hasła encyklopedyczne

 • Bałaj, B. (2011). Reakcja psychiczna. Encyklopedia Katolicka t. XVI. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Bałaj, B. (2011). Refleksjologia. Encyklopedia Katolicka t. XVI. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Bałaj, B. (2011). Reprezentacja poznawcza. Encyklopedia Katolicka t. XVI. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Bałaj, B. (2011). Psychologia biologiczna. Encyklopedia Katolicka t. XVI. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Bałaj, B. (2011). Psychika. Encyklopedia Katolicka t. XVI. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Bałaj, B. (2011). Proces w psychologii. Encyklopedia Katolicka t. XVI. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Granty badawcze

Poznawczo-motywacyjne uwarunkowania skuteczności interakcji wzrok-komputer. Grant wewnętrzny z działalności statutowej dla młodych (1/6-1-12-05-4112) (rok 2012)

Percepcja labiryntów z uwzględnieniem zadania rotacji umysłowej (nr1/6-1-11-05-3014). Z grantu wewnętrznego na badania statutowe dla młodych wytworzono aparaturę badawczą do komunikacji wzrok-komputer (rok 2011)

2007-2010: Grant badawczy, promotorski (MNiSW nr N N106 330734) Ruchy gałek ocznych jako wskaźnik operacji wyobrażeniowych (wykonawca: Bibianna Bałaj; kierownik: Piotr Francuz).

 

Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2013, godz. 19:00 - Bibianna Bałaj