Artykuły

  • Francuz, P., Oleś, M. A., Chumak, M. (2008). Umysłowa rotacja obiektów semantycznych i asemantycznych umieszczonych w naturalnym kontekście. Przegląd Psychologiczny, 51, 2, 235-260.

 

Granty

  • Od 2008-08-26: Grant (nr N N106 0641 35) Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania wykonania zadania rotacji umysłowej (wykonawca projektu: M. Chumak; kierownik projektu: P. Francuz).

 

Stypendia

  • 2009: Stypendium w ramach projektu Stypendia naukowe dla doktorantów, przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
  •  2009/2010: Stypendium doktoranckie KUL.
Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2010, godz. 12:05 - Paweł Augustynowicz