dr hab. Krzysztof Wroczyński

 


Wybrane publikacje z zakresu filozofii prawa

 • Remarks on human rights and natural law, The Review of comparative Law, vol.2, Lublin 1988.
 • Droits de l'homme dans la perspective thomiste. Studi Tomistici, vol. 43, Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale. Città del Vaticano 1991.
 • Naturalis ratio jako podstawa praw człowieka, "Filozofia" nr 1 (23) Lublin 1991.
 • De la loi naturelle et droits de l'homme. Atti del Congresso Tomistico Internazionale. Angelicum. Città del Vaticano 1993.
 • Demokracja i sprawiedliwe prawo. "Chrześcijanin w świecie", nr 2-3, Warszawa 1994.
 • U źródeł tożsamości kultury europejskiej [współaut.]. Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 1994, s. 232.
 • Demokratyczne państwo prawne. "Człowiek w kulturze" nr 3, Warszawa 1994, s. 151-160.
 • Źródła zagrożeń dla praw człowieka. "Człowiek w kulturze" nr 4-5, Lublin 1995, s.141-146.
 • Demokracja i sprawiedliwe prawo. "Filozofia" nr 24, Lublin 1995, s.12-19.
 • Konkordat. Dla kogo Konkordat?.Oficyna Wydawnicza ELITA-LEX, Gorzów Wlkp. 1996, s. 48.
 • Krzysztof Wroczyński, Katarzyna Stępień, O wybranych problemach filozofii prawa. "Człowiek w kulturze" nr 8 , Lublin 1996, s. 197-214.
 • O realistyczną filozofię prawa. "Człowiek w kulturze" nr 9, Lublin 1997, s. 135-143.
 • O realistyczną filozofię prawa – polskie doświadczenia, w: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL – Lublin 20-25 sierpnia 1996, Lublin 1997, s. 533-540.
 • O źródłach treści praw człowieka. "Człowiek w kulturze" nr 11, Lublin 1998, s.161-176.
 • Konkordat i dobro wspólne Polski. "Wspólnota Polska" nr 7, Warszawa 1998, s.45-47.
 • Po ratyfikacji Konkordatu. "Zarządzanie i edukacja" nr 13, Warszawa 1999, s. 159-168.
 • Antonio Rosmini Serbati. Droga życia i myśli. w: Antonio Rosmini, Łączna przyczyna trwania bądź upadku społeczności ludzkich. Warszawa-Lublin 2001.
 • Uwagi o przedtomaszowych definicjach prawa naturalnego. w: Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Lublin 2001, s. 197-210.
 • Stefan Kardynał Wyszyński jako mąż stanu. "Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska" nr 7 Warszawa 2001, s. 39-43.
 • F. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin 2001, [rec.] "Społeczeństwo" nr 6, Warszawa 2001.
 • F. Compagnoni, Prawa człowieka. Geneza, historia i zaangażowanie chrześcijańskie. Kraków 2002 [rec.], w: "Społeczeństwo" nr 5 Warszawa 2002, s. 648-653.
 • Walka o prawo. w: Przyszłość cywilizacji Zachodu. Lublin 2003, s. 167-174.
 • Antonio Rosmini wobec Wielkiej Encyklopedii Francuskiej (1751-1772). "Człowiek w kulturze" nr 15 Warszawa 2003, s.177-188.
 • Niedoskonałe prawa a prawo naturalne. "Ethos" nr 61-62 Lublin 2003 s.40-48.
 • Uwagi o miejscu filozofii we współczesnej kulturze. "Społeczeństwo nr 3-4, Warszawa 2003, s. 441-448.
 • Europa duchowej jedności. "Znaki Nowych Czasów" nr 5-6, Warszawa 2003.
 • Michel Schooyans, Ukryte oblicze ONZ. Toruń 2002, [rec.], "Społeczeństwo" nr 5, Warszawa 2003, s.749-752.
 • Piotr Jaroszyński, Nauka w kulturze. Radom 2002 [rec.], "Społeczeństwo" nr 3-4 Warszawa 2003, s.482-488.
 • Jaka jedność Europy? "Społeczeństwo" nr 6, Warszawa 2003, s. 1019-1024.
 • Wstęp. w: Antonio Rosmini, Cele filozofii. Warszawa-Lublin 2004, s. 9-14.
 • Chrześcijańskie inspiracje jedności Europy, "Społeczeństwo" nr 4-5, Warszawa 2004, s.607-616;
 • Krzysztof Wroczynski e Pawel Borkowski, Studi del Rosmini nella Polonia d'oggi, "Charitas" Bollettino Rosminiano Mensile. Domodossola, Maggio 2005;
 • Mierzwiński B., Kościół wobec problemu bezrobocia, Ząbki 2004, [rec:] "Społeczeństwo" nr 1 Warszawa 2005, s. 160-164.
 • Possenti V., Religia i życie publiczne. Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej, Warszawa 2005, [rec:] "Społeczeństwo" nr 2, Warszawa 2005, s. 359-365;
 • Philosophia christiana jako vera philosophia w ujęciu A. Rosminiego, "Człowiek w kulturze" nr 17, 2005, s.165-172;
 • Analogia czy jednoznaczność? Wprowadzenie do dyskusji. [w:] Analogia w filozofii. Lublin 2005, s. 325-329.
 • Pułapki państwa prawa. [wdruku: materiały z konferencji "Człowiek i państwo" Lublin 2005];
 • Prawo naturalne jako źródło zdeterminowanego działania czy dyktat rozumu i woli. (Refleksja nad klasycznymi sformułowaniami prawa naturalnego). [w druku: materiały z konferencji: "Substancja, natura, prawo naturalne", Lublin 2005];

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii

 • "Autorytaryzm", Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. I, Lublin 2000, s. 425.
 • "Autorytet", tamże, s. 425-428.
 • "Beccaria Cesare de Bonesana", tamże, s. 516.
 • "Celsus Publius Iuventius", Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. II, Lublin 2001, s. 79.
 • "Centralizm", tamże, s. 79-80.
 • "Constant de Rebecque Benjamin Henri", tamże, s. 273-274.
 • "Devey John", tamże, s. 523-525.
 • "Durkheim Emile", tamże, s. 757-758.
 • "Fizjokratyzm", Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. III, Lublin 2002, s. 553-554.
 • "Gracjan", Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. IV, Lublin 2003, s. 73-74.
 • "Hobbes Thomas", tamże, s. 521-523.
 • "Kelsen Hans", Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. V, Lublin 2004, s. 580-582;
 • "Konsens", s. 803-804;
 • "Aspekt filozoficzny konstytucji", s. 818-819
 • "Kremer Józef", Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. VI, Lublin 2005, s. 57-58;
 • "Lamenais Felicité de", tamże., s. 223-225;
 • "Lassalle Ferdinand", tamże., s. 249-251;
 • "Leseferyzm", tamże., s.334-335;
 • "Lewiatan", tamże., s. 358-360;
 • "Lex", tamże., s. 377-380;
 • "Libertynizm", tamże., s. 404-409;
 • "Manzoni Alessandro", tamże., s. 792-794; 

Autor: Krzysztof Wroczyński
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2010, godz. 22:40 - Andrzej Zykubek