Artykuły

 • Szalkowska, A. (w druku). Mowa. W: Encyklopedia Katolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 • Francuz, P., Szalkowska, A., Szubielska, M. (2010). W jaki sposób obraz modyfikuje rozumienie treści telewizyjnych programów informacyjnych? Studia Medioznawcze, 40, 1, 41-53.

 • Francuz, P., Szalkowska, A., Shyerstuk, I. (2008). Priming the evaluation of intentions of characters in television news. Journal of Media Psychology, 13, 1, 1-22.

 • Szalkowska, A. (2008). Rozumienie niespójnej narracji. W jaki sposób z niespójnego przekazu konstruujemy spójny obraz rzeczywistości? Nowa Polszczyzna, 2, 39-45.

 • Szalkowska, A. (2008). Tekst językowy, audycja, film. Nowa Polszczyzna, 4, 37-42.

 • Szalkowska, A. (2008). Zenon W. Pylyshyn, “Things and places. How the mind connects with the world”. Cambridge, MA-London: The MIT Press 2007, ss. 270. Przegląd Psychologiczny, 51, 2, 265-267.

 • Szalkowska, A. (2007). Rozumienie treści komunikatów medialnych w zależności od ich formy, spójności i czasu odtwarzania. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 37-66). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 • Francuz, P., Szalkowska, A. (2007). Strategie budowania umysłowej reprezentacji treści telewizyjnych programów informacyjnych. W: D. Wadowski (red.), Kultura, media, społeczeństwo (s. 345-364). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Szalkowska, A., Francuz, P. (2004). Torowanie intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych: w kierunku rozumienia narracji. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji II (s. 165-191). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 • Szalkowska, A., Francuz, P. (2003). Rozumienie informacji prasowej: badania psychologiczne. Przegląd Psychologiczny, 46, 1, 79-99.

 

Wystąpienia konferencyjne

 • Szalkowska, A. (2008). Metody badania rozumienia tekstu. Referat przygotowany na II Międzyśrodowiskowe Forum Dyskusyjne Młodej Kadry Naukowej. Kazimierz Dolny n/Wisłą, 15-18.05.2008.

 • Szalkowska, A. (2008). Spójność i forma przekazu medialnego jako czynniki warunkujące rozumienie komunikatu. Referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Homo sapiens – Homo communicans”. Roskosz k. Białej Podlaskiej, 12-14.05.2008.

 • Szalkowska, A., Szubielska, M. (2005). Metodologiczne trudności w badaniach przekazów audiowizualnych. Referat wygłoszony na IV Seminarium z wyobraźnią. Kazimierz Dolny n/Wisłą, 16-18.12.2005.

 • Szalkowska, A. (2005). Rodzaj informacji zapamiętywanych przez odbiorców wiadomości telewizyjnych: najczęściej popełniane błędy. Referat wygłoszony podczas XXXII Zjazdu Naukowego PTP. Kraków, 22-25.09.2005

 • Szalkowska, A., Francuz, P. (2003). Rozumienie intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych. Referat wygłoszony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Narracyjnej „Człowiek – jedna czy wiele narracji?”. Święta Katarzyna, 11-14.09.2003.

 

Granty

 • 2008-2009: Grant własny N N106 115235 Analogia jako mechanizm nabywania nowych pojęć przez nowicjuszy.

 • 2003-2005: Grant promotorski 2 H01F 062 25 Rozumienie faktualnie niespójnej narracji w odbiorze przekazu medialnego.

 

Stypendia

 • 10.2002-09.2004: Stypendium doktoranckie w Instytucie Psychologii KUL.

Autor: Grzegorz Petrykowski
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2010, godz. 16:56 - Paweł Augustynowicz