Książki

 • Fortuna, P. (w druku). Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych. Gdańsk: GWP.
 • Łaguna, M., Fortuna, P. (2009). Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu. Gdańsk: GWP.
 • Fortuna, P., Torój, M. (2009). Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Fortuna, P. (2007). Obrona przed wpływem telewizji. Lublin: TN KUL.

 

Artykuły

 • Witkowski, T., Fortuna, P. (2008). O tolerancji, psychobiznesie i odpowiedzialności. Psychologia Społeczna, 3, 4 (9), 295-308.
 • Witkowski, T., Fortuna, P. (2008). Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Psychologia Społeczna, 3, 4 (9), 372-382.
 • Łatkowski, M., Gorbaniuk, O., Fortuna, P. (2007). Wpływ instrukcji wyobrażeniowej i narracyjnej formy komunikatu na skuteczność reklamy prasowej. W: P. Francuz (red.). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 271-290). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Fortuna, P. (2007). Czy można neutralizować manipulacyjny wpływ telewizji? – eksperymentalne badania psychologiczne. W: B. Gujska (red.). Współczesne metody psychomanipulacji a zdrowie psychiczne (s. 37-52). Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.
 • Fortuna, P. (2007). Istotne znaczenie nieistotnych „ozdobników”: wpływ informacji kontekstowej na postawę wobec treści wiadomości telewizyjnej. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty komunikacji wizualnej (s. 251-282). Lublin: TN KUL.
 • Fortuna, P. (2007). Rola nastroju w komunikacji perswazyjnej. Kierunki badań. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.). Bliżej emocji (s. 159-174). Lublin: TN KUL.
 • Fortuna, P. (2007). Zmiana przekonań w wyimaginowanym świecie. Rola wyobraźni w perswazji narracyjnej. W: P. Francuz (red.). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 249-270). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Fortuna, P., Tarczyński, D. (2006). Sens i nonsens komunikacji niewerbalnej. Insajder, 1, 28-32.
 • Wieczorek, D., Fortuna, P. (2006). Pomocne studium przypadków minionych. Charaktery, 112, 32-33.
 • Fortuna, P. (2005). Zanieczyszczony umysł. Charaktery, 103, 45-46.
 • Fortuna, P., Bałaj, B. (2005). Przed oczyma wyobraźni. Charaktery, 107, 24-25.
 • Fortuna, P., Francuz, P. (2005). O rozumieniu tv informacji – wnioski (cz. I). Zeszyty Telewizyjne, 9, 19-35.
 • Fortuna, P., Markiewicz, P. (2005). Poznaję twój głos. Charaktery, 104, 36-37.
 • Markiewicz, P., Urban, M., Fortuna, P. (2005). Żonglowanie sprzyja mózgowi. Charaktery, 100, 28-30.
 • Fortuna, P. (2004). Negocjacyjna obrona ceny. Zarządzanie i Rozwój, 46, 37-39.
 • Fortuna, P. (2004). Negocjacyjne gry wojenne. Jak nie dać się sprowokować? Zarządzanie i Rozwój, 45, 7-9.
 • Fortuna, P. (2004). Perswazyjne oddziaływanie telewizji. Możliwości obrony. W: P. Francuz (red.) Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Vol. 2 (s. 23-78). Lublin: TN KUL.
 • Fortuna, P. (2004). Trudny dialog. Negocjacje pracodawców ze stroną społeczną. Zarządzanie i Rozwój, 47, 16-18.
 • Fortuna, P., Sherstyuk, I. (2004). Zachodnio- i wschodnioeuropejskie podejście do zarządzania czasem pracy. Zarządzanie i Rozwój, 48, 38-41.
 • Fortuna, P. (2003). Spór rozstrzyga się w umyśle. Negocjować znaczy zrozumieć. Edukacja Prawnicza, 6(51), 5-8.
 • Krok, D., Fortuna, P. (2003). Preferencje wokalne w strukturze głosu kaznodziejskiego. Psychologiczne badania empiryczne. Przegląd Homiletyczny, 7, 201-212.
 • Fortuna, P. (2001). Osobliwości czasu pracy. Praca i Ty, 7, 5.
 • Krok, D., Fortuna, P. (2001). Znaczenie wokalnych elementów struktury kazania dla jego recepcji. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 21, 181-213.
 • Fortuna, P. (2000). Psychologia systemu ocen pracowniczych. Praca i Ty, 7, 6.
 • Fortuna, P. (2000). Jak można stracić na szkoleniach: Nastawienie pracowników do szkolenia. Firma i Rynek, 3(23), 23-24.
 • Fortuna, P. (2000). Jak można stracić na szkoleniach: Osoba trenera. Firma i Rynek, 2(22), 25-26.
 • Fortuna, P. (1999). Wokalne elementy struktury przekazu telewizyjnego. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 25-52). Lublin: TN KUL.
 • Francuz, P., Fortuna, P. (1999). Zapamiętywanie treści telewizyjnych programów informacyjnych: studium psychologiczne. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 151-181). Lublin: TN KUL.
 • Francuz, P., Fortuna, P. Bagiński, D. (1998). The psychological aspects of the doctrine and mission of the regional centers of public television. Journal for Mental Changes, 4, 75-93.

 

Wystąpienia na konferencjach

 • Fortuna, P. (2009). Historie, które mają przyszłość: Perswazja narracyjna w pracy trenera. Referat wygłoszony na konferencji „Psychologia jutra”. Gdańsk, 02-03.10.2009.
 • Fortuna, P. (2009). Marketing szeptany, czyli jak konsument przekonuje konsumenta. Referat wygłoszony na konferencji „Studenckie Dni Przedsiębiorczości”. Lublin, 16.04.2009.
 • Fortuna, P. (2009). Kompetencje negocjacyjne prawnika. Referat wygłoszony w ramach Akademii Retoryki Prawniczej KUL JPII. Lublin, 18.03.2009.
 • Fortuna, P. (2009). Trener biznesu – zawód czy powołanie. Referat wygłoszony na konferencji „Zawód trener”. Lublin, 19.01.2009.
 • Fortuna, P. (2008). Białe jest czarne, żółte lub różowe, czyli o pseudowiedzy dotyczącej znaczenia komunikatów niewerbalnych dla kształtowania wizerunku. Referat wygłoszony na konferencji „Białe jest czarne, czarne jest w kropki, czyli cała Prawda o marketingu politycznym”. Lublin, 12.03.2008.
 • Fortuna, P. (2007). Czy można neutralizować perswazyjny wpływ telewizji? Eksperymentalne badania psychologiczne. Referat wygłoszony na konferencji „Współczesne Metody Psychomanipulacji a Zdrowie Psychiczne”. Warszawa, 14.06.2007.
 • Fortuna, P. (2007). Marketing szeptany - nowoczesne formy promocji produktów i usług w Internecie i poza mediami elektronicznymi. Referat wygłoszony na Konferencji „Komunikacja, marketing i obsługa klienta po wydzieleniu operatora systemu dystrybucyjnego". Wisła, 12-13.06.2007.
 • Fortuna, P. (2007). Marketing buzz. Referat wygłoszony na Konferencji „Psychologia w biznesie". Lublin, 21-24.03.2007.
 • Fortuna, P. (2006). Wyobraźnia na usługach perswazji. Referat wygłoszony na IV Seminarium Kognitywistycznym „Obrazowanie". Lublin, 18-19.05.2006.
 • Fortuna, P. (2006). Rola nastroju w komunikacji perswazyjnej. Referat wygłoszony na konferencji „Bliżej emocji”. Lublin, 21-22.04.2006.
 • Fortuna, P. (2005). Rola wyobraźni w komunikacji perswazyjnej. Referat wygłoszony na IV Seminarium z wyobraźnią: Komunikacja audiowizualna. Kazimierz Dolny, 16-18.12.2005.
 • Fortuna, P. (2005). Do jakich wniosków dochodzą widzowie na podstawie treści telewizyjnych programów informacyjnych? Referat wygłoszony na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków, 22-25.09.2005.
 • Fortuna, P. (2004). Spór zaczyna się w umyśle. Techniki perswazyjne. Referat wygłoszony w ramach wykładów otwartych C.H. Beck "Negocjacje i Mediacje dla Prawników". Gdańsk, 23.04.2004.
 • Fortuna, P. (2003). Spór rozstrzyga się w umyśle. Referat wygłoszony w ramach wykładów otwartych C.H. Beck "Negocjacje i Mediacje dla Prawników". Warszawa, 15.02.2003.
 • Fortuna, P. (2000). Perswazyjne oddziaływanie telewizji. Referat wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych "Aktualia". Lublin, 5-7.04.2000.
 • Fortuna, P. (2000). Zarządzanie wrażeniami. Referat wygłoszony na Konferencji "Dni Kariery". Lublin, 15-16.03.2000.
 • Fortuna, P. (1998). Problematyka kodowania i dekodowania komunikatów wokalnych. Referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych "Aktualia". Lublin, 25-26.04.1998.
 • Fortuna, P. (1996). Rola cech osobowości ekranowej dla kształtowania wrażeń jakie program wywiera na widzu. Referat wygłoszony na II Konferencji nt. "Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego". Lublin, 09-10.12.1996.
 • Fortuna, P. (1996). Dlaczego ludzie oglądają telewizję?. Referat wygłoszony na I Konferencji nt. "Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego". Jakubowice k. Lublina, 01-02.02.1996.
 • Fortuna, P. (1996). Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla podnoszenia kompetencji komunikacyjnej prezentera telewizyjnego. Referat wygłoszony na I Konferencji nt. "Psychologiczne aspekty kreowania i odbioru przekazu telewizyjnego", Jakubowice k/Lublina, 01-02.02.1996.

 

Granty badawcze

 

 • 2005-2006: Grant badawczy (KBN nr 1 H01F 076 28):  Podmiotowe i przedmiotowe determinanty modyfikowania postawy wobec treści przekazów telewizyjnych.
 • 2005: Grant badawczy (Telewizja Polska SA): Badania rozumienia telewizyjnych programów informacyjnych (z P. Francuzem, A. Szalkowską i M. Szubielską).
 • 2004: Grant badawczy, własny (Telewizja Polska SA): Badania rozumienia telewizyjnych programów informacyjnych (z D. Bagińskim, P. Fortuną, A. Szalkowską i M. Szubielską).

 

 

Autor: :::
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2016, godz. 17:07 - Piotr Francuz