PUBLIKACJE

Książki:

Laguna M., Wiechetek M., Talik W., Dhaenens Ch. (2011). M-Astra. Competency assessment method for the managers of small to medium sized enterprises. Lublin: Innovatio Press. 

Książka tłumaczona na pięć języków:

Łaguna M., Wiechetek M., Talik W., Dhaenens Ch. (2011). M-Astra. Metoda pomiaru kompetencji menedżerów małych i średnich firm. Lublin: Innovatio Press.

Laguna M., Wiechetek M., Talik W., Dhaenens Ch., Wawrzenczyk-Kulik M. (2011). M-Astra. Methodiek voor het in kaart brengen van competenties van KMO – managers. Brugia: Syntra West. (Belgia)

Laguna M., Wiechetek M., Talik W., Dhaenens Ch., Wawrzenczyk-Kulik M. (2011). M-Astra. Método de verificação de competências para gestores de pequentas e médias empresas. Braga: Rh Redes. (Portugalia)

Laguna M., Wiechetek M., Talik W., Dhaenens Ch., Wawrzenczyk-Kulik M. (2011). M-Astra. Método de evaluación de competencias para los gerentes de pequeñas y medianas empresas. Santiago de Cimpostela: a3. (Hiszpania)

Laguna M., Wiechetek M., Talik W., Dhaenens Ch., Wawrzenczyk-Kulik M. (2011). M-Astra. Metoda vrednotenja kompetenc vodij in managerjev v malih in srednje velikih podjetjih. Ljubljana: GEA College. (Słowenia) 

 

Artykuły

Laguna, M., Wiechetek, M., Talik, W. (2012). Competencies of small and medium sized enterprises’ managers and their business success. Central European Business Review, Vol.1, No.3, 7-13. http://cebr.vse.cz/cebr/article/view/49

Talik, E., Laguna, M., Wawrzenczyk-Kulik, M., Talik, W., Wiacek, G., Vingoe, G., Huyghe, P. (2012). The Astra-Manager Tool: A Method of Measuring Competencies of Micro Firm’s Managers, Human Resource Management Research, Vol.2, No.3,9-14. http://article.sapub.org/10.5923.j.hrmr.20120203.01.html

Łaguna, M., Talik, W., Wiechetek, M. (2011). Pomiar kompetencji menedżerów małych i średnich firm: Metoda M-Astra. Organizacja i kierowanie, 4, 157-175.

Talik W., Bąk W. (2011). Struktura systemu Ja a wewnętrzna aktywność dialogowa. Ujęcie w perspektywie rozwojowej. W: P.K. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, E. Brygoła (red), Dialog z samym sobą (s. 252-273). Warszawa: PWN.

Talik, W., Łaguna, M., Czyż, A. (2010). Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. W:  Grzymała-Moszczyńska, H., Kwiatkowska, A., Roszak, J. (red.). Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, ss. 344-350. Kraków: wydawnictwo NOMOS.

Oleś P. K., Batory A., Buszek M., Chorąży K., Dras J., Jankowski T., Kalinowska I., Kubala D., Parzych J., Sadowski S., Sosnowska K., Talik W., Wróbel M. (2010). Wewnętrzna aktywność dialogowa i jej psychologiczne korelaty. Czasopismo Psychologiczne, 16, 113-127.

Talik, W. (2009). Cechy osobowości a przystosowanie u osób w okresie dorastania. W: Szewczyk, L., Talik, E. (red.) Wybrane Zagadnienia z Psychologii Klinicznej i Osobowości. Tom X - Psychologia Kliniczna Nastolatka, ss. 37- 48. Lublin: TN KUL.

Talik W., Łaguna M., Talik E. (2008). Kompetencje managerskie a zadowolenie z osiągnięć firmy. Organizacja i Kierowanie, 4, 67-81.

Talik E., Łaguna M., Talik W., Wiącek G., Wawrzeńczyk-Kulik M. (2008). Na właściwym poziomie. Metoda „Astra-Manager" jako narzędzie do mierzenia kompetencji menedżerów małych firm. Personel i Zarządzanie, 4, 52-56.

Talik E., Wiącek G., Talik W., Łaguna M. (2007). Metody pomiaru kompetencji przedsiębiorczych i ich wykorzystanie w doradztwie zawodowym osób niepełnosprawnych. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży., ss. 107 - 117. Warszawa: Kancelaria Senatu RP.

Oleś P., Talik W. (2007). Metoda Konfrontacji z sobą - wersja dla osób uzależnionych (2006). Warszawa: Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych, opracowanie wykonane na zlecenie OBiUP.

Talik E., Talik W. (2007). Recenzja: John D. Mayer „Personality: A Systems Approach" Boston - Sydney: Pearson and AB 2007. Roczniki Psychologiczne, T. 10, nr 1. ss. 212-213.

Łaguna M., Wawrzeńczyk-Kulik M., Weinmüller E., Talik W., Huyghe P., Wiącek G., Vingoe G., Tarkowski K. (2006). Competences of starter entrepreneurs and the measurement method "ASTRA - STARTER". Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 12 (1-2), 9-31.

Talik W. (2006). Ile jest wymiarów osobowości? Porownanie teorii cech. W: Oleś P., Puchalska - Wasyl M., Sobol - Kwapińska M. (red.) O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości., ss.20-21. Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Scholar i Wydawnictwo KUL.

Talik W. (2006). Ile jest ja w Ja? Złożoność systemu Ja. W: Oleś P., Puchalska - Wasyl M., Sobol - Kwapińska M. (red.) O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości., ss.66-69. Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Scholar i Wydawnictwo KUL.

Talik W. (2006). W czym teoretycy osobowości są zgodni? Uniwersalizm teorii osobowości. W: Oleś P., Puchalska - Wasyl M., Sobol - Kwapińska M. (red.) O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości., ss.114-115. Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Scholar i Wydawnictwo KUL.

Łaguna M., Weinmüller E., Wawrzeńczyk M., Talik W., Wiącek G., Iwanek-Chachaj E., Tarkowski K. (2006).  Metoda do pomiaru kompetencji osób zamierzających założyć własną firmę „ASTRA - STARTER". Organizacja i Kierowanie, 2, 67-83.

Talik W. (2005). Preferencje wartości a zainteresowania czytelnicze nastolatek. Psychologia Rozwojowa,4, 151 - 159.

Talik W. (2005).  Recenzja: Hubert J.M. Hermans i Giancarlo Dimaggio (red.), The Dialogical Self in Psychotherapy. Hove and New York: Bruner-Routledge 2004. Przegląd Psychologiczny, 48, 125-128. 

 

Raporty

Talik W. (2012). Raport z badań jakościowych i ilościowych przeprowadzonych w ramach projektu „JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+”. Szczecin: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego.

Talik W. (2012). Ocena polityki społecznej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Raport z badań jakościowych w województwie wielkopolskim. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.

Talik W. (2011). Badanie ilościowe powiatowych i gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Lublin: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

Talik W. (2011). Potrzeby Jednostek Ekonomii Społecznej. Lublin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 

 


 

Konferencje:

Talik W. Kompetentny pracownik na rynku pracy. Referat na konferencji podsumowującej projekt „Lotniskowiec wiedzy”, Lublin, 23 maja 2012r.

Talik W. Potrzeby Jednostek Ekonomii Społecznej. Referat na konferencji podsumowującej projekt „Wychodząc z cienia”, Lublin, 27 maja 2011r.

Talik W. Wyniki badań ilościowych powiatowych i gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Referat na konferencji „Dobre strategie”, Lublin, 22 luty 2011r.

Talik W. „Sposób organizacji wiedzy o sobie a przystosowanie u młodzieży". Referat na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Poznań, 24 - 27 września 2008.

Talik W. „Structure of self and psychological adjustment among adolescents". Plakat na XXIX International Congress of Psychology, Berlin, 20 - 25 lipca 2008.
Talik W., Czyż A., Łaguna M. „Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek". Plakat na konferencji  „MIGRACJE PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ - PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA I SOCJOLOGICZNA" SWPS Warszawa, 29-30 maja 2008.

Talik W., Oleś P. „Trafność Skali Wewnętrznej Aktywności Dialogowej w badaniach młodzieży". Plakat na V Ogólnopolskiej Konferencji Narracyjnej „Życie Człowieka w Wielkich i Małych Narracjach". Polanica Zdrój 27-29 września 2007.
Talik E., Talik W.  „Metoda ASTRA - MANAGER jako narzędzie oceny kompetencji managerów małych firm". Referat na międzynarodowej konferencji „Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu firmą". Lublin, 27 lutego 2007.
Talik W. „Jak badać zawartość i strukturę systemu Ja?". Plakat na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Kraków, 22 - 25 września 2005.

 

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2016, godz. 12:01 - Leszek Wojtowicz