Wybrane publikacje:

Braun-Gałkowska, M. (2008). Psychologia domowa (piąte wydanie). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Braun-Gałkowska, M. (2007). Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Braun-Gałkowska, M., Ulfik, I. (red.) (2002). Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Lublin: „Gaudium".

Braun-Gałkowska, M. (1998). Cnoty zapomniane. Lublin: Spojrzenia.

Braun-Gałkowska, M. (1998). W tę samą stronę: książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.

Braun-Gałkowska, M. (1992). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: TN KUL.

Braun-Gałkowska, M. (1992). Trudne pytania: listy o życiu i miłości. Wrocław: Lew.

Braun-Gałkowska, M. (1991). Młodzież w ruchu satanistycznym: badania psychologiczne. Marki - Struga: Michalineum.

Braun-Gałkowska, M. (1989). Rozmowy o życiu i miłości. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Braun-Gałkowska, M. (1985). Miłość aktywna: psychiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

oraz około 200 artykułów naukowych i popularno-naukowych.


Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2009, godz. 11:19 - Tomasz Gosztyła